La Fundació del Tribunal Arbitral de Lleida (TALL) ja és una realitat. El nou ens, constituït aquest dimecres, és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la promoció i el foment de l’arbitratge com a procediment alternatiu de resolució de conflictes.

La Fundació, amb seu a la Plaça Sant Joan 6-8 , neix amb vocació de permanència i amb l’objectiu de desenvolupar activitats en l’àmbit local, estatal i internacional. El seu principal propòsit és promoure, impulsar, divulgar i estudiar els valors de l’arbitratge, així com administrar arbitratges, conciliacions i mediacions.

Entre les seves funcions destaca la realització i difusió d’estudis, edicions, publicacions, congressos, seminaris i cursos relacionats amb l’arbitratge; la col·laboració amb entitats nacionals i internacionals amb finalitats similars; així com promoure un millor coneixement dels procediments alternatius de resolució de conflictes entre els diversos agents socials i operadors jurídics.

En l’acte de constitució hi han estat presents els representants de les dues entitats promotores encapçalades, per una banda, per Antònia Martí, degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida i per l’altra, de Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida. El Patronat de la Fundació està integrat per Julio Olano, president; Pompili Roiger, vicepresident; Anna Ma. Llauradó, secretària; Carles Rusiñol, tresorer i Jose-Miguel Moragues,vocal; dos membres en representació de la Cambra i tres en representació del Col·legi.