LA CAMBRA de Comerç es "reinventa" - Cambra de Comerç de Lleida

que_es_facana_cambra

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida és una corporació de dret públic constituïda el 10 de gener de l’any 1887, configurada per la legislació vigent com a òrgan consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques, subjecta a la tutela de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Innovació Universitats i Empresa.

Llei Bàsica de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació(Llei 3/1993 de 22 de març)  (171 kb)

 

 

 

Les nostres principals funcions són:

Representar, promoure i defensar els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i el turisme.

• Actuar com a òrgan consultiu i de col·laboració amb l'administració central, autonòmica i local en aquelles matèries que afectin al desenvolupament econòmic de la província.

• Fer l'exercici de competències delegades de caràcter públic.

Assessorar i prestar serveis de valor afegit als seus membres i als emprenedors.

• Desenvolupar accions formatives i de reciclatge empresarial.

• Fomentar l'exportació i la internacionalització.

 

Què aportem al teixit empresarial lleidatà?

Tot i els nostres 125 anys de servei a les empreses lleidatanes i una reconeguda trajectòria, volem seguir explicant perquè les empreses del territori continuen confiant amb nosaltres i donant-nos suport.

Lobby empresarial
La unió fa la força. Per això, poder fer negociacions i/o reivindicacions de forma coordinada i amb representativitat, sota el distintiu de la Cambra de Comerç, ens dóna credibilitat davant les diferents administracions i altres.

Generadora d'oportunitats
Les àmplies connexions i relacions institucionals que mantenim des de la Cambra de Comerç ens permeten detectar oportunitats de negoci i tendències de mercat que compartim amb els nostres associats en jornades, workshops, conferències, etc.

Termòmetre sectorial
La informació és poder. Des de la Cambra de Comerç les empreses tenen accés a informació de gran rellevància, tant a documents com a bases de dades, que sovint són restringides i/o tenen un cost força elevat.

Et connecta amb el món
Cada dia és més difícil mantenir-se actualitzat a tots els nivells: tecnològic, management, formació, etc. La Cambra de Comerç acompleix la funció de conector empresarial i articula diferents sistemes per mantenir-vos connectats amb el món, per garantir la competitivitat de les vostres empreses.