INTERNACIONALITZACIÓ - Cambra de Comerç de Lleida

 

Internacional_genericUna de les mesures de creixement empresarial més efectives, i que avui en dia tothom coincideix en senyalar, és la internacionalització de les empreses. Entre altres beneficis, aquest procés aporta a les empreses un augment de la seva competitivitat, la diversificació dels seus riscs i un creixement en les seves vendes.

L’àrea d'internacionalització planifica i desenvolupa un seguit de serveis especialment pensats per donar resposta a les diferents necessitats de les empreses que són o volen ser actives en el comerç internacional

Iniciació a l'exportació
Accions de promoció internacional
Prospecció de mercats
Tramitació de documents
Altres eines per a l'exportador