Constitució empresa Punt PAE - Cambra de Comerç de Lleida

punt_paitCrea la teva empresa de forma ràpida i econòmica!

PAE = Punt d'Atenció a l'Emprenedor

La Cambra -com a punt PAE- ofereix als emprenedors la possibilitat de constituir la seva empresa telemàticament.

Actualment, les tipologies d'empresa que es poden constituir mitjançant aquest servei són:

-   Empresari individual ( Autònom)

-   Societat Limitada (SL)

-   Societat Limitada Nova Empresa (SLNE)

Aquest servei suposa un estalvi econòmic i de temps per l’emprenedor, ja que els tràmits autonòmics i estatals es realitzen des de la Cambra. Així només cal anar al notari i/o a l'Ajuntament del municipi, en cas que sigui necessari. 

Els punts PAE utilitzen el sistema de tramitació telemàtica (STT) del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (Circe) que permet l'intercanvi de la documentació necessària per a la creació d'empreses mitjançant el Document Únic Electrònic (DUE).

Aquest servei ofert per la Cambra, depèn de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.