NOVETATS LEGISLATIVES - Cambra de Comerç de Lleida

Amb la voluntat d'oferir seguretat legislativa a les empreses, la Cambra de Comerç de Lleida proporciona tot un seguit de serveis que tenen per objectiu facilitar la creació del marc legal adient per a cada empresa:

1.  assessorament en els tràmits jurídics per a la creació de tot tipus de societats.
2. servei de consulta de tota la legislació estatal, europea, autonòmica i específica d'arrendaments urbans amb possibilitat d'accés a qualsevol data i/o informació consolidada (és a dir, el text original més totes les modificacions/rectificacions us són oferides en un únic document)

• Altres recursos que podeu consultar:

Base de dades pública IBERLEX (recerca d'informació legislativa estatal, autonòmica i comunitària des de 1960)

DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) (consulta dels diaris publicats des de l'any 2002)

• Les Síntesis mensuals i anuals de les novetats legislatives confeccionades per la Cambra i que afecten el comerç, la indústria i el turisme:

exclusiu_clubcambra contingut clubcambra

contingut obert