Certificats d'origen - Cambra de Comerç de Lleida

interna_certificats_origenEls Certificats d'Origen són documents destinats a provar l’origen de les mercaderies, és a dir, autentifiquen que les mercaderies són d’origen comunitari.


En tots els casos l'acreditació de l’origen de les mercaderies resulta imprescindible per determinar l’aranzel aplicable a la importació així com els règims preferencials derivats dels acords entre països.


Guia de l´Origen de Mercaderies  (836 kb)

Guia de l´Aranzel Aplicable
  (2,39 Mb)

 

 

 

El certificat d’origen comunitari serà legalitzat per la Cambra de Comerç, que revisarà que el contingut del mateix compleixi amb les normes de complimentació establertes.

Model i Normes de Complimentació (80 Kb)

Plantilla per Sol·licitar o Imprimir les dades d'un Certificat d'Origen
 (16 Kb)