Formació continuada - Cambra de Comerç de Lleida

formacio_ContinuaLa formació contínua és un procés de millora i de motivació per als treballadors d'empresa: la seva eficàcia es comprova en la seva utilitat.

Per aquest motiu cal que estigui centrada en habilitats i actituds i sigui pràctica per a poder obtenir els resultats requerits.

 

Tipus de programa que podeu seguir a la Cambra de Comerç de Lleida, en funció de la seva durada, metodologia i continguts. 

1- Programes d'alta direcció. Dirigits a empresaris, alts directius i/o comandaments intermedis que vulguin progressar en la seva trajectòria professional

2- Cursos de curta durada. Acostument a oferir coneixements concrets per a resoldre necessitats immediates.

3- Seminaris. Permeten mantenir-se informat i actualitzar les novetats en determinats aspectes, incorporant les habilitats bàsiques exigibles.

4- Tallers. Es caracteritzen per la seva metodologia eminentment pràctica orientada a resoldre problemàtiques concretes, comprovar habilitats i coneixements, etc.

5- Jornades de competitivitat. El seu objectiu és orientar l'empresa en un context molt competitiu, canviant i complex per a assolir millors nivells de rendibilitat i sostenibilitat. 

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
contacte_formacio_ok
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida