Formació in company - Cambra de Comerç de Lleida

formacio_in_company 

La competència i els continus canvis, tan socials, econòmics com de noves tecnologies  obliguen a les empreses a ser més professionals.

Però alhora la manca de temps, la lluita per aconseguir els objectius i les rutines diàries fan que la formació acabi passant a un segon terme.

Per aquest motiu, la Cambra de Comerç, us ofereix un servei de la formació in company que té lloc a les vostres oficines, facilitar l'accés a la formació amb activitats concretes i adaptades a les vostres necessitats concretes.

 

 

Què és la Formació in Company?

És una formació programada amb la pròpia empresa, que consta d'un o varis cursos, tenint en compte les necessitats i requisits de cada una d'elles amb una metodologia activa, dinàmica i participativa.

Com es defineix el programa formatiu personalitzat? 

Fase 1. Anàlisi de les necessitats de formació del client (empresa)

Fase 2. Elaboració de proposta: disseny del programa (continguts, estructura i professorat)

Fase 3. Presentació de la proposta al client (ajustament de contiguts, si s'escau)

Fase 4. Formació: impartició del programa acordat

Fase 5. Avaluació de la formació

 

Objectius 

Mostrar als directius, empresaris i treballadors que la formació és un element estratègic per a la competitivitat empresarial, i per tant cal considerar el seu cost com una inversió per a la millora personal i organitzativa. 

Facilitar una formació especialitzada i adaptada a les necessitats específiques a fi de rendibilitzar al màxim la inversió feta en temps, diners i esforços.

 

Avantatges 

  • Adaptació i exclusivitat dels continguts del programa a les necessitats i objectius de la pròpia empresa.
  • Atenció personalitzada en el disseny del programa.
  • Flexibilitat en dates i horaris
  • Realització del curs en la mateixa empresa (o bé a les aules de formació de la Cambra de Comerç)
  • Aquest tipus de formació també és bonificable per la Fundación Tripartita
 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
contacte_formacio_ok
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida