Quaderns ATA - Cambra de Comerç de Lleida

interna_quaderns_ataUn Quadern ATA és un document d’admissió temporal de mercaderies vàlid en els països adscrits a la cadena ATA, equivalent als documents nacionals d’exportació i importació temporal però amb avantatges.

Els Avantatges:
· Facilitat en l'obtenció del document.
· Baix cost.
· Possibilitat de viatjar a un gran número de països amb el mateix document.
· Simplificació del Tràmit Duaner, evitant la necessitat de realitzar dipòsits de garantia.

Els Propòsits:
· Mostrar la mercaderia en fires i exposicions de caràcter comercial, tant privades com oficials.
· Que la mercaderia sigui mostrada per representants comercials en diferents països sense haver de canviar de documentació.
· Per realitzar treballs professionals: premsa, radio, cine, instal·lacions tècniques, teatre, concerts, actes esportius, etc...

La mercaderia haurà de ser retornada al país d'origen en un termini màxim de 12 mesos des de la data d'emissió.

Per norma general, qualsevol tipologia de mercaderia serà admesa excepte la de natura perible (aliments o begudes), ni tampoc la que necessiti una elaboració o reparació.

Normes d'Utilització dels Quaderns ATA als diferents Països adscrits a la Cadena ATA

Sol·licitud de Quadern ATA

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
Tramits_galindo
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida