La Memòria Econòmica de Lleida 2023 ha estat presentada aquest dimarts per la seva directora, Sra. Carme Poveda, juntament amb Joan Girona, que ha presentat l’article monogràfic ‘Canvi climàtic, aigua i aliments: cal produir més aliments amb menys aigua’L’acte ha estat presidit pels presidents de les cambres de Comerç Lleida i Tàrrega, Sr. Jaume Saltó i  Sr. Jordi Seguí.

L’economia de Lleida registra un creixement superior al de la mitjana catalana el 2023

Segons estimacions pròpies, l’economia de Lleida ha crescut un 4,0% interanual, 1,1 punt per sobre de la mitjana catalana (2,9%). Lleida i Tarragona són les dues províncies que han registrat un creixement més elevat el 2023. Aquesta evolució dona continuïtat a la recuperació econòmica que es va iniciar a Lleida el 2021 (6,5%) i va continuar el 2022 (3,1%), després de la intensa davallada que es va produir el  2020 per la pandèmia (-11,8%). La menor dependència del turisme estranger i el major pes del sector agroalimentari de l’economia lleidatana, explicarien la seva ràpida recuperació econòmica. Per sectors, segons l’Enquesta de Clima Empresarial, la marxa dels negocis ha estat positiva a tots els sectors i, a més, millora respecte a l’any anterior, excepte a la construcció.

Xifra rècord d’ocupació a les comarques de Lleida el 2023, amb un major protagonisme de la construcció i la indústria

L’ocupació ha tancat el 2023 amb un màxim històric de 192.855 afiliats (2,4% més que el 2022). Durant el període 2019-2023, l’ocupació ha crescut un 7,3% acumulat a Lleida, però destaca l’increment del 10,5% a la construcció —el més elevat de les quatre províncies— i del 5,7% al sector industrial. Tot i així, cal matissar que el 79% de l’ocupació neta creada en termes absoluts es concentra en el sector serveis(10.377 dels nous afiliats d’un total de 13.081 a Lleida). En canvi, l’ocupació a l’agricultura ha disminuït un 2,2%. A nivell comarcal, la reducció de l’atur el 2023 ha estat més intensa a les comarques més turístiques: -25,7% Val d’Aran i -17,1% Pallars Sobirà.

Durant els primers sis mesos del 2024, el nombre d’afiliacions confirmen el bon inici d’any en el mercat laboral de Lleida. Les 215.298 afiliacions del juny són un 2,5% superior a la xifra del mateix més de l’any anterior. 

Rècord d’exportacions de béns a Lleida el 2023, però el ritme de creixement es desaccelera

El 2023 les exportacions (en valor) han augmentat un 0,8% i les importacions un 5,2% –ambdues assolint xifres rècord des de l’inici de la sèrie disponible. Tot i això, el creixement de les exportacions s’ha moderat respecte als dos anys anteriors, quan van augmentar un 14% el 2022 i 17% el 2021.

El primer sector exportador, les fruites, hortalisses i llegums ha augmentat un 8,7% respecte al 2022 fins als 630 milions d’euros exportats, la qual cosa representa el 33,8% del total exportat d’aquest producte a Catalunya. El segon sector exportador és el dels greixos i olis (449 milions i un 9,6% més que el 2022), seguit dels productes càrnics (359 milions i +11,7% anual) i els pinsos animals (241 milions i un -30,7%). El pes d’aquestes quatre activitats en el total exportat de la demarcació és del 57%. Quant a les importacions el sector líder és el de cereals, que el 2023 ha registrat un increment del 39%. Així, les importacions d’aquest producte a la demarcació s’han triplicat entre el 2021 i el 2023.

Els primers quatre mesos del 2024 les exportacions de béns, en valor, han registrat una tendència molt positiva amb un creixement interanual acumulat del 16,4%.

Els primers cinc mesos de 2024, el nombre de turistes estrangers a Lleida se situa un 16,7% per sobre del nivell de 2019

El 2023 el nombre turistes allotjats en hotels de la demarcació augmenta un 4,6% respecte al 2022. Per demarcacions turístiques, només Terres de Lleida no ha recuperat la xifra de viatgers d’abans de la pandèmia (-5,1%), juntament amb Terres de l’Ebre de Tarragona, mentre que les altres dues demarcacions turístiques de la província, la Val d’Aran i el Pirineus, el superen amb escreix (un 3,1% i un 4,7%, respectivament).

En els primers cinc mesos de 2024, el nombre de turistes allotjats en establiments hotelers a Lleida ha crescut un 9,1% respecte al mateix període del 2019 (i un 4,6% el 2023 respecte al 2022). Aquest creixement és més positiu que el 5,5% registrat al conjunt de Catalunya. Segons la procedència, els turistes nacionals han augmentat un 7,2% (la taxa més elevada de totes les demarcacions) respecte al mateix període del 2019, i els estrangers un 16,7%.

Perspectives econòmiques més positives el 2024, però riscos a l’alça a mitjà termini

L’economia de les comarques de Lleida ha continuat creixent amb força durant la primera meitat de l’any 2024, gràcies la bona evolució del mercat laboral, a la moderació de la inflació i al vigor del sector turístic. El 2024 preveiem que el consum privat sigui el principal motor de l’economia. A mesura que la política monetària es faci menys restrictiva, la inversió millorarà, sobretot de cara al 2025. El context europeu també serà cada vegada més positiu i això beneficiarà l’economia de Lleida, que està cada vegada més internacionalitzada.

El consens de les previsions s’està revisant a l’alça els darrers mesos i això és símptoma de confiança econòmica. El PIB català creixerà clarament per sobre del 2% el 2024 i 2025, mantenint un diferencial positiu respecte a la zona euro (creixerà un 0,8% i 1,4%, segons la Comissió Europea). Però es mantenen els riscos associats als conflictes geopolítics i a un escenari de reducció de tipus més lent del previst. 

El resultat de la variació interanual de l’Indicador de confiança empresarial (ICE) a les cambres de Lleida fa preveure una certa moderació en el ritme de creixement econòmic de cara al tercer trimestre, després d’una primera meitat de l’any molt positiva, si bé l’economia continuarà en expansió.

Consulta la MEC de Lleida 2023