R+D+Empresa

R+D+Empresa

Què és?

El servei de “R+D+EMPRESA” es basa en desenvolupar projectes col·laboratius entre empreses i universitats / centres de recerca especialitzats; suposa un procés de reflexió estratègica empresarial a través del qual es detecten possibilitats de millora i oportunitats d’innovació que aportaran major competitivitat a l’empresa.

A qui va adreçat?

Qualsevol tipus d’empresa interessada en millorar els seus processos i productes, independentment del sector, disposada a implementar la recerca desenvolupada en centres tecnològics i/o universitats.

Què obtindràs?

  • Facilitem l’accés a una informació de màxim nivellque permetrà conèixer les tendències del sector: estudis, patents…
  • Aportem una perspectiva i visió científicade la seva activitat empresarial.
  • Desenvolupem la possibilitat d’enriquir la seva cadena de valori orientar-se cap a noves oportunitats empresarials.
  • Creem un networking d’innovacióa l’empresa aportant el contacte amb investigadors.
  • Reduïm la dificultat associada a la implementació d’accionsd’innovació mitjançant l’estructuració d’un primer pla d’acció.

Serveis complementaris

Analitza la teva empresa i aprofita les teves oportunitats.

Contacta

Si vols més informació sobre el servei de R+D+Empresa pots posar-te en contacte amb Esther Garcia ( 973 23 61 61 egarcia@cambralleida.org) o omplir el formulari següent:

12 + 14 =