Estudis econòmics

Estudis econòmics


Índex > Qui som > Estudis econòmics

Estudis econòmics

Des d’aquest apartat podreu accedir a informacions d’interès i rellevància pel que fa a l’actualitat econòmica de les terres de Lleida, en particular, i de Catalunya, en general, posant a disposició de les empreses aquells documents i reflexions en què la Cambra de Comerç de Lleida ha tingut un paper actiu, ja sigui com a promotor o com a col·laborador.

L’objectiu principal d’aquests estudis és assumir una funció informativa que esdevingui d’utilitat als diferents agents econòmics del territori: teixit empresarial, administracions públiques, mitjans de comunicació, opinió pública, etc.

En definitiva es tracta d’oferir eines d’utilitat per a la presa de decisions.

 

 

Estudi sobre inversió pública a la província i comarques de Lleida

La Cambra de Comerç de Lleida ha encarregat aquest estudi amb l’objectiu de fer una anàlisi de la inversió pública a la província de Lleida en els darrers anys.

El conjunt de l’informe vol respondre a tres preguntes. Primer, quin és el volum total d’inversió pública que ha rebut Lleida els darrers anys i a què s’ha destinat? Segon, Lleida ha augmentat o ha disminuït el seu pes en la inversió pública que rep Catalunya, ja sigui de procedència estatal o de la Generalitat? Tercer, es compleixen els principis d’eficiència i d’equitat en la distribució de la inversió pública a Lleida? La resposta a aquesta tercera pregunta la donarà la comparativa del percentatge d’inversió que rep Lleida sobre el total de Catalunya amb el seu pes econòmic a Catalunya, amb el seu pes en la població catalana i amb la superfície que ocupa.

Estudi sobre les empreses que arriben a les comarques de Lleida

El mes de març de 2022 es va presentar a la societat un treball d’investigació titulat “Deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida: dimensió, causes i solucions”, que servia per analitzar científicament el fenomen de les companyies que decideixen abandonar Lleida i traslladar la seu social cap a una altra província de l’Estat espanyol. Les conclusions van tenir una gran rellevància social i política, ja que, per primera vegada, aportaven dades rigoroses i causes concretes a una problemàtica que feia anys que sobrevolava el debat públic del territori.

A partir de la repercussió d’aquest primer estudi la Cambra de Comerç de Lleida decideix obrir una nova línia de recerca per saber quines empreses s’han instal·lat  a les comarques de Lleida, procedents d’altres indrets.

Un equip d’investigadors de la Universitat de Lleida i la UPF Barcelona School of Management ha aconseguit extreure les dades necessàries del registre mercantil per arribar a la conclusió que en els darrers sis anys (2015-2020) van traslladar la seva seu social a la província de Lleida, provinents d’altres
territoris de l’Estat, un total de 341 empreses que segueixen actives.

Amb la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida.

Estudi sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida

 

La Cambra de Comerç de Lleida ha impulsat un treball de recerca per aportar informació rigorosa i útil sobre un fenomen de gran rellevància econòmica i social per a la província de Lleida: la deslocalització d’empreses cap a altres territoris de l’Estat espanyol.

Un equip d’investigadors de la Universitat de Lleida i la UPF Barcelona School of Management ha aconseguit extreure les dades necessàries del registre mercantil per arribar a la conclusió que en els darrers sis anys (2015-2020) un total de 428 empreses van canviar la seu social per marxar de Lleida (i no han tornat). Per tal de determinar la rellevància del problema, s’ha comparat amb la realitat que viuen altres províncies amb una densitat empresarial similar (com Badajoz, Cantàbria o Valladolid) evidenciant que Lleida és la que ha patit un major nombre de canvis de seu social. Si es compara amb Girona i Tarragona, també es constata que el pes específic de les fugues empresarials és més elevat a Lleida. Per tant, es tracta d’un assumpte que té especial incidència a les comarques de Ponent.

Amb la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Podeu consultar l'estudi aquí:

Ritme econòmic

La Cambra de Comerç de Lleida amb conveni amb l’Institut d’Estadística de Catalunya realitza, des de 2007, una enquesta de conjuntura que permet fer un seguiment de la dinàmica i perspectives de l’economia de la província de Lleida.

Aquesta informació ens permet periòdicament i de forma puntual anar donant a conèixer l’evolució de la conjuntura econòmica del nostre entorn a través de la elaboració del informe de Ritme econòmic per part dels tècnics de Cambra.

En el Ritme Econòmic, trimestral, exposem la tendència seguida per les empreses en període estudiat, així com les expectatives previstes per part dels agents econòmics enquestats. D’altra banda, en cada publicació s’inclouen aspectes d’actualitat per l’economia lleidatana.
El Ritme Econòmic, és una eina útil que, de manera gràfica i textual, recull els fets i esdeveniments més importants del nostre entorn econòmic.

Aquest informe s’elabora amb el suport del Patronat de Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida.

Podeu consultar la sèrie temporal d'informes aquí:

Informe del ritme econòmic del 4t Trimestre 2023
Informe del ritme econòmic del 3r Trimestre 2023
Informe del ritme econòmic del 2n Trimestre 2023
Informe del ritme econòmic del 1r Trimestre 2023

Informe del ritme econòmic del 4t Trimestre 2022
Informe del ritme econòmic del 3r Trimestre 2022
Informe del ritme econòmic del 2n Trimestre 2022
Informe del ritme econòmic del 1r Trimestre 2022

Informe del ritme econòmic del 4t Trimestre 2021
Informe del ritme econòmic del 3r Trimestre 2021
Informe del ritme econòmic del 2n Trimestre 2021
Informe del ritme econòmic del 1r Trimestre 2021 (no disponible)

Informe del ritme econòmic del 4r Trimestre 2020
Informe del ritme econòmic del 3r Trimestre 2020
Informe del ritme econòmic del 2n Trimestre 2020
Informe del ritme econòmic del 1r Trimestre 2020

Informe del ritme econòmic del 4t Trimestre 2019
Informe del ritme econòmic del 3r Trimestre 2019 (no disponible)
Informe del ritme econòmic del 2n Trimestre 2019 (no disponible)
Informe del ritme econòmic del 1r Trimestre 2019

Informe del ritme econòmic del 4r Trimestre 2018
Informe del ritme econòmic del 3r Trimestre 2018
Informe del ritme econòmic del 2n Trimestre 2018
Informe del ritme econòmic del 1r Trimestre 2018

Informe del ritme econòmic del 4t Trimestre 2017
Informe del ritme econòmic del 3r Trimestre 2017
Informe del ritme econòmic del 2n Trimestre 2017
Informe del ritme econòmic del 1r Trimestre 2017

Informe del ritme econòmic del 4t Trimestre 2016
Informe del ritme econòmic del 3r Trimestre 2016
Informe del ritme econòmic del 2n Trimestre 2016
Informe del ritme econòmic del 1r Trimestre 2016

Balança comercial

La balança comercial és un registre d’importacions i exportacions de Lleida i que s’elabora de forma anual per l’Àrea d’Internacional de la Cambra de Comerç, a través de les dades extretes del Instituto Español de Comercio Exterior.

Aquest informe s’elabora amb el suport del Patronat de Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida.

Podeu consultar la sèrie temporal d'informes aquí:

Memòria econòmica de Catalunya

 

La Memòria econòmica de Catalunya, que edita anualment el Consell de Cambres de Catalunya, és la publicació de referència en l’anàlisi de l’economia catalana. Aquesta publicació ofereix una visió global de l’economia catalana i del seu territori.

L’informe conté una anàlisi del context internacional i espanyol, així com de l’economia catalana i les seves comarques. També integra articles curts i treballs monogràfics sobre temes d’actualitat econòmica signats per reconeguts experts en la matèria, conferint un valor diferent a cadascun dels volums.

Contacta

Si vols més informació sobre el Servei d’Estudis Econòmics que realitzem a la Cambra pots posar-te en contacte amb Blanca Siurana ( 973 23 61 61 bsiurana@cambralleida.org) o omplir el formulari següent:

15 + 13 =