Ajuts


Índex > Tràmits > Ajuts > Ajuts cambra de comerç

La Cambra de Comerç de Lleida assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Consulteu els documents de convocatòria i els seus annexos per obtenir més detalls.

Ajuts de l’any 2023

KIT DIGITAL

Ajuts KIT DIGITAL

PIMES de menys de 50 treballadors i empresaris individuals

Programa: Ajuts a la digitalització de les empreses.
Més informació i assessorament:https://oapform.cambralleida.org

Plan de Comercio Minorista (PCM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació:  4/05/2023
Data de presentació de sol·licituds: Entre el 15/05/2023 a les 9.00h i el 15/11/2023 a les 19.00h, o fins exhaurir pressupost.

Ajuts de l’any 2022

KIT DIGITAL

Ajuts KIT DIGITAL

PIMES de menys de 50 treballadors i empresaris individuals

Programa: Ajuts a la digitalització de les empreses.
Més informació i assessorament:https://oapform.cambralleida.org

Plan de Comercio Minorista (PCM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació:  2/05/2022
Data de presentació de sol·licituds: Entre el 10/05/2022 a les 9.00h i el 15/11/2022 a les 19.00h, o fins exhaurir pressupost.

Ajuts de l’any 2021

 Programa Xpande digital (2ª convocatòria)

TIC en l’àmbit de la Internacionalització

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d’acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida.
Data de publicació al B.O.P:  01/06/2021
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/06/2021 a les 9.00h i el 24/12/2021 a les 14.00h. o fins exhaurir pressupost

Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació 

Garantía Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores: Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació:  27/05/2021 
Període de presentació de sol·licituds: Des del 28/05/2021 a les 9:00 fins al 30/06/2021 a les 14:00 o fins a exhaurir pressupost.

 Programa Sostenibiliat

Innovació en l’àmbit de la Sostenibilitat

Programa: Convocatòria Sostenibilitat 2021 per a la prestació de serveis de suport a la innovació en matèria de sostenibilitat, a les petites i mitjanes empreses de Lleida, com a mesura per a fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida.
Data de publicació al B.O.P:  01/06/2021
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/06/2021 a les 9.00h i el 24/12/2021 a les 14.00h. o fins exhaurir pressupost

Plan de Comercio Minorista (PCM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació:  12/05/2021
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 20/05/2021 a les 9.00h i el 15/11/2021 a les 09.00h, o fins exhaurir pressupost.

 Programa Xpande digital

TIC en l’àmbit de la Internacionalització

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d’acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida.
Data de publicació al B.O.P:  01/04/2021
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/04/2021 a les 9.00h i el 24/12/2021 a les 14.00h. o fins exhaurir pressupost

Ajuts de l’any 2020

Convocatòria Extraordinària del Programa TICCámaras

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida.
Data de publicació al B.O.P.: 29 d’octubre 2020
Període de presentació de sol·licituds: des del dia 30-10-2020 a les 9.00h fins el dia 06-11-2020 a les 14.00h. 

Presentació de sol·licituds: Només s’acceptaran les sol·licituds a través de Seu Electrònica https://sede.camara.es/sede/lleida, NO s’acceptaran sol·licituds per altres vies (presencial, correus,…). L’ordre d’entrada de les sol·licituds és indiferent ja que es farà sorteig per crear una nova llista ordenada.

 Programa Xpande digital

TIC en l’àmbit de la Internacionalització

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d’acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida.
Data de publicació:  21/10/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 22/10/2020 a les 9.00h i el 04/11/2020 a les 14.00h.

Programa Xpande de Suport a l’Expansió Internacional de les Pimes

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida i Cámara de España.
Data de publicació: 07/09/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 14/09/2020 a les 9.00h i el 15/12/2020 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.

Plan de Comercio Minorista (PCM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació:  05/08/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/08/2020 a les 9.00h i el 15/11/2020 a les 19.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa TICCámaras

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida.
Data de publicació: 12 d’agost 2020
Període de presentació de sol·licituds: des del dia 20 d’agost 2020 a les 9.00h fins el dia 17 de setembre a les 14.00h o fins exhaurir pressupost. 

Via de presentació de sol·licituds: Aquest any 2020, només s’acceptaran les sol·licituds a través de Seu Electrònica, NO s’acceptaran sol·licituds per altres vies (presencial, correus,…).

PRESSUPOST EXHAURIT PER AQUESTA CONVOCATÒRIA

 

 

Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació 

Garantía Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores: Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació:  12/08/2020 
Període de presentació de sol·licituds: Des del 13/08/2020 a les 9:00 fins al 31/12/2020 a les 14:00 o fins a exhaurir pressupost.

Ajuts de l’any 2019

Plan de Comercio Minorista (PCM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació:  27/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 11/06/2019 a les 9.00h i el 15/11/2019 a les 19.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa de Competitivitat Turística (PCT)

Turisme

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica, Cambra de Lleida.
Data de publicació:  17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 01/12/2019 a les 16.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa Xpande de Suport a l’Expansió Internacional de les Pimes

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España.
Data de publicació: 17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 01/12/2019 a les 16.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa Xpande digital

TIC en l’àmbil de la Internacionalització

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d’acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España.
Data de publicació:  17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa InnoCámaras

Negoci

Programa: Programa InnoCámaras de suport a la incorporació de la innovació en les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica i Cambra de Lleida.
Data de publicació:  17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.

(Pressupost exhaurit. No s’accepten més sol·licituds)

Programa TICCámaras

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica, i Cambra de Lleida.
Data de publicació:  17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost. 

(Pressupost exhaurit. No s’accepten més sol·licituds)

Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació 

Garantía Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores: Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació:  08/04/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 09/04/2019 i 31/12/2019

Ajuts de l’any 2018

Programa de Competitivitat Turística (PCT)

Turisme

Programa: Programa de Competitivitat Turística de Selecció de pimes·i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica i Cambra de Lleida
Data de publicació: 28/09/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 16/10/2018 a les 9.00h i el 15/12/2018 a les 17.00h

Plan de Comercio Minorista (PCM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació:  30/07/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 09/08/2018 i 15/11/2018

Programa Xpande de Suport a l’Expansió Internacional de les Pimes

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ i Cámara de España
Data de publicació: 26/06/2018
Període de presentació de sol·licituds: 11/07/2018 a les 8.30h

Programa Xpande digital

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 23/04/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2018 i 28/12/2018

Programa InnoCámaras

Negoci

Programa: Programa InnoCámaras de suport a la incorporació de la innovació en les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica i Cambra de Lleida.
Data de publicació: 24/05/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/06/2018 a les 12.00h i el 15/12/2018 a les 14.00h o fins esgotar pressupost.

Programa TICCámaras

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport·a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica, i Cambra de Lleida.
Data de publicació: 24/05/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/06/2018 a les 12.00h i el 15/12/2018 a les 14.00h o fins esgotar pressupost.

Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 23/04/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2018 i 28/12/2018

Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a Emprenedors

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a Emprenedors
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 23/04/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2018 i 28/12/2018

Altres ajuts