Ajuts


Índex > Tràmits > Ajuts

Atenent al seu propòsit i a la seva raó de ser, la Cambra de Comerç de Lleida ofereix a les empreses informació sobre diverses línies
d’ajuts, tant pel que fa a convocatòries pròpies com d’altres ajuts europeus, per tal que les empreses de la nostra demarcació puguin
beneficiar-se d’ajuts o subvencions, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial lleidatà.