Projectes Europeus

Projectes Europeus


Índex > Projectes europeus

Els projectes europeus ajuden als territoris i a les regions a ser més competitius dins el mercat global en el que vivim.

La Cambra, com a entitat del món empresarial i econòmic, participa en diversos projectes amb l’objectiu d’impulsar Lleida i aconseguir esser una regió capdavantera, mitjançant la realització d’activitats de formació, networking, intercanvis comercials, assessoraments… 

Les empreses es podran beneficiar de les activitats efectuades, i el territori dels recursos i de la visualització internacional que suposa obtenir un projecte europeu.

CCI PirineusMed II

CCI PirineusMed II és un projecte aprovat pel programa Interreg V-A España- Francia- Andorra (POCTEFA) 2014-2020.

Enterprise European Network (EEN)

La Comissió Europea, des de la Direcció General d’Empresa i Indústria, ha posat en marxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) és la Xarxa de Pimes Europea més gran d’oportunitats de negoci.

Contacta

Si vols més informació sobre els Projectes Europeus que realitzem a la Cambra pots posar-te en contacte amb Esther Garcia o Aida Villar ( 973 23 61 61
egarcia@cambralleida.org | avillar@cambralleida.org) o omplir el formulari següent:

11 + 13 =