Tràmits


Índex > Tràmits

Us oferim un eficaç servei de gestió administrativa i de tramitació de diferents tipus de documents, necessaris per a molts dels tràmits que requereixen les operacions empresarials, tant en l’àrea del comerç com la internacionalització o altres.

Creació
empresarial

Internacional

Certificació Digital

Creació empresarial

La Cambra es el teu punt PAE. Crea la teva SL o autònom

Constitució d’empreses

Internacional

Certificats origen

Els Certificats d’Origen són documents destinats a provar l’origen de les mercaderies, és a dir, autentifiquen que les mercaderies són d’origen comunitari.

En tots els casos l’acreditació de l’origen de les mercaderies resulta imprescindible per determinar l’aranzel aplicable a la importació així com els règims preferencials derivats dels acords entre països.

Els Certificats d’Origen són documents destinats a provar l’origen de les mercaderies, és a dir, autentifiquen que les mercaderies són d’origen comunitari.

En tots els casos l’acreditació de l’origen de les mercaderies resulta imprescindible per determinar l’aranzel aplicable a la importació així com els règims preferencials derivats dels acords entre països.

Els Certificats d’Origen són documents destinats a provar l’origen de les mercaderies, és a dir, autentifiquen que les mercaderies són d’origen comunitari.

En tots els casos l’acreditació de l’origen de les mercaderies resulta imprescindible per determinar l’aranzel aplicable a la importació així com els règims preferencials derivats dels acords entre països.

Legalitzacions 

Què és?

Assessorament sobre els tràmits documentals que ha de dur a terme en cada exportació i legalització amb els organismes que correspongui (Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Ministeri d’Afers Exteriors, consolats, etc.).

Així com legalització dels següents documents per a l’exportació:  factures, packing lists , certificats d’activitat, i compulses.

A qui va adreçat?

 • Empreses que necessiten suport professional especialitzat en l’elaboració de documents d’exportació.
 • Empreses exportadores, principalment a tercers països, que busquen agilitzar els seus processos de gestió documental.

Què obtindràs?

 • Fem fàcil i senzilla la gestió en mercats exteriors, deixant de ser un obstacle a la internacionalització de la empresa.
 • Oferim un assessorament previ a la realització de l’operació, simplificant les mesures correctores a realitzar per esmenar les deficiències documentaries i els riscs inherents en l’operació.
 • Facilitem la labor de relació amb totes les entitats, organitzacions i institucions que participen al llarg de l’operació.
 • Generem un estalvi en despeses d’enviament i desplaçaments.
 • Assegurem el bon funcionament de l’operació comercial i el compliment de la normativa vigent gràcies a l’assessorament de professionals experimentats.
 • Creem un sistema àgil, ràpid i còmode per l’empresa, ja que la Cambra es el seu únic interlocutor.

Quaders ATA

Què és?

Confecció del Quadern ATA és un document d’admissió temporal de mercaderies vàlid en els països adscrits a la cadena ATA, equivalent als documents nacionals d’exportació i importació temporal però amb avantatges.

A qui va adreçat?

 • Empreses que assisteixin a fires i exposicions de caràcter comercial, tant privades com oficials.
 • Representants comercials.
 • Empreses que realitzin treballs professionals: premsa, radio, cine, instal·lacions tècniques, teatre, concerts, actes esportius, etc…

Què obtindràs?

 • Facilitat en l’obtenció del document.
 • Baix cost.
 • Possibilitat de viatjar a un gran número de països amb el mateix document.
 • Simplificació del Tràmit Duaner, evitant la necessitat de realitzar dipòsits de garantia.

Visats

Què és?

Tramitació de visats per a viatges de negocis.

A qui va adreçat?

Empreses exportadores

Què obtindràs?

 • Fem fàcil i senzilla la gestió
 • Oferim un assessorament previ a la realització de l’operació, simplificant les mesures correctores a realitzar per esmenar les deficiències documentaries i els riscs inherents en l’operació.
 • Generem un estalvi en despeses d’enviament i desplaçaments.
 • Assegurem el bon funcionament i el compliment de la normativa vigent gràcies a l’assessorament de professionals experimentats.
 • Creem un sistema àgil, ràpid i còmode per l’empresa, ja que la Cambra es el seu únic interlocutor.

Certificat de reconeixement i notorietat de marca

Què és?

Amb el certificat de reconeixement i notorietat de marca li atorguem un caràcter distintiu a la teva marca en base als teus productes o serveis, o en una demarcació territorial.

A qui va adreçat?

Empreses exportadores

Què obtindràs?

 • Et permet fer tràmits per a la internacionalització de la teva marca.

 • T’evita controvèrsies sobre l’ús d’una marca en processos judicials.

Certificat de mida empresarial

Què és?

Acreditem la mida de la teva empresa, en un moment determinat i d’acord amb la classificació establerta en la normativa i definicions de la Unió Europea.

A qui va adreçat?

Empreses exportadores

Què obtindràs?

Obtindràs un dels requisits que et poden sol·licitar per:

 • Acollir-te a programes o polítiques de la Unió Europea.
 • Millorar les teves línies de finançament, ajuts i subvencions.
 • Accedir a programes de noves tecnologies i innovació.

Signatura Electrònica

Signa electrònicament per identificar-te a distància.

Contacta

Si vols més informació sobre Tràmits i ajuts pots posar-te en contacte amb nosaltres ( 973 23 61 61 aescales@cambralleida.org) o omplir el formulari següent:

13 + 11 =