La Bústia de l’Empresa

El 2021, la Cambra de Comerç de Lleida va iniciar un estudi en col·laboració amb la Universitat de Lleida i la UPF Barcelona School of Management per comprendre i abordar la deslocalització d’empreses a la província.

L’estudi es va centrar a respondre tres preguntes clau: És la deslocalització un problema real a Lleida?, Quins són els motius darrere de la sortida d’empreses de Lleida cap a altres regions?, Quines mesures es poden prendre per mitigar aquest fenomen i retenir l’activitat productiva local?

Com a resposta a aquest estudi, la Cambra va dissenyar un Pla de suport territorial per la facilitació de l’activitat empresarial, projecte que ara es posa en marxa gràcies al suport de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu del pla és acompanyar a les empreses lleidatanes i analitzar i detectar les seves necessitats per tal que millorin en la seva competitivitat.

Identificant i comunicant les necessitats del teixit empresarial local.

Servint com a intermediari amb les administracions pertinents.

Donant suport al creixement i consolidació empresarial al territori, i coordinant-se amb les autoritats per escalonar les necessitats administratives de les empreses locals.

Necessitem un territori amb un teixit empresarial competitiu i per aquest motiu volem saber quins son reptes claus que us ajudaran a millorar

Bústia de l’Empresa: Un canal de comunicació permanent

La Bústia de l’Empresa és un dels instruments que sorgeix d’aquest projecte per a donar resposta a les necessitats empresarials de les Terres de Lleida. Aquesta eina digital actua com un canal de comunicació permanent entre les empreses, la Cambra de Comerç i l’Administració de la Generalitat.

 A través d’aquesta plataforma, les empreses poden fer arribar les seves inquietuds, problemes i demandes de suport.

Funcions de la Bústia de l’Empresa:

Recepció d’inquietuds: Les empreses poden enviar les seves preocupacions relacionades amb la deslocalització, les barreres administratives o qualsevol altra dificultat que pateixin.

Filtratge i priorització: Les demandes rebudes es revisen i es prioritzen segons la seva urgència i impacte. Aquest procés permet identificar els temes més crítics i urgents per a les empreses.

Trasllat a la Taula Tècnica de Coordinació: La informació es comunica a les institucions públiques per trobar solucions.

Aquesta plataforma no només ofereix a les empreses una veu directa davant l’Administració de la Generalitat, sinó que també crea un canal d’informació en temps real. A més a més, la Bústia de l’Empresa contribuirà a alimentar futurs estudis i investigacions, assegurant que les polítiques i les accions empresarials estiguin sempre basades en les necessitats reals i immediates del teixit empresarial de les Terres de Lleida.