Traduccions i interpretacions

Traduccions i interpretacions

Què és?

Servei que facilita la interlocució i la interrelació amb empreses i clients d’altres zones geogràfiques aconseguint que la llengua estrangera no sigui una barrera per a l’establiment de noves relacions comercials a l’exterior.

  A qui va adreçat?

    • Empreses o institucions que necessitin un servei de traducció ràpid i àgil en qualsevol idioma.
    • Empreses o institucions que en qualsevol moment necessitin un servei d’intèrprets en qualsevol idioma.

  Què obtindràs?

    • Rapidesa en la traducció i el retorn del documents.
    • Gran agilitat, doncs el personal de la Cambra es responsabilitza de tota la documentació des del primer moment i es posa en contacte amb l’empresa un cop finalitzada la traducció.

  Contacta

  Si vols més informació sobre el servei de Traducció pots posar-te en contacte amb Laia Galindo ( 973 23 61 61 lgalindo@cambralleida.org) o omplir el formulari següent:

  6 + 15 =