Comerç de Confiança

Comerç de Confiança

Comerç de Confiança


Índex > Segell Comerç de Confiança

Acreditació del Segell Comerç de Confiança

Necessites reconeixement del teu establiment comercial pel compliment de les mesures de seguretat i higiene per la prevenció del COVID-19?

La Cambra de Comerç de Lleida emet un Segell Comerç de Confiança per reforçar la relació amb els teus clients.

A qui va adreçat?

Establiments comercials de compravenda de productes i/o serveis, amb activitat principal inclosa dins del CNAE 47 (Comerç al menor, excepte de vehicles de motor), que tinguin l’establiment a la demarcació de la Cambra de Comerç de Lleida.

Objectiu

El Certificat i Segell Comerç de Confiança acredita que l’establiment comercial ha elaborat i presentat, amb els ajustos exigits pel seu sector d’activitat, un protocol i guia de bones pràctiques de conformitat amb el Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l’Activitat Comercial en Establiments Físics i no Sedentaris publicat per la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i aprovat pel Ministeri de Sanitat.

La Cambra de Comerç de Lleida emet un certificat al local comercial per fer ús del Segell Comerç de Confiança en format digital i també proporciona Enganxines Identificadores per col·locar a l’aparador o porta d’entrada de l’establiment comercial.

Tot el servei està avalat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l’Activitat Comercial en Establiments Físics i no SedentarisPresentació  / Document 

Preus

El preu d’emissió del Certificat Comerç de confiança és de 50,00€ + iva.

Addicionalment al Certificat Comerç de confiança, el comerç pot demanar Enganxines Identificadores per col·locar a l’aparador o porta d’entrada del seu establiment o local comercial, per un cost unitari de 7,00€ + iva.

Tant el Certificat com les Enganxines Identificadores són per un determinat establiment o local comercial físic, l’empresa podrà sol·licitar tants Certificats com establiments disposi i tantes Enganxines com necessiti per cada establiment.

Vigència del Certificat

Un any de vigència des de la data d’expedició.

Sol·licitud

Per sol·licitar el Segell/Certificat de confiança i Enganxines Identificadores, ens ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic  segellcomerc@cambralleida.org, la següent documentació:

  1. Còpia omplerta i signada del següent “Formulari de Sol·licitud”. (Les signatures poden ser digitals o manuscrites escanejades)
  2. Còpia dels documents que li demanem al Formulari de Sol·licitud del punt anterior.
  3. Còpia signada del següent document “Declaració responsable segell comerç de confiança”
  4. Justificant d’haver fet el pagament del cost d’emissió del Certificat de Confiança i de les Enganxines Identificadores opcionals.

Pagament:

  • Amb targeta bancària fent clic al següent enllaç de pagament per TPV

  • Per transferència bancària al següent compte de La Caixa – ES97 2100 0511 68 0200041179, especificant al concepte el text “Segell Comerç” + el CIF/NIF de l’empresa/autònom.

Si teniu dubtes contacteu-nos al correu segellomerc@cambralleida.org o al telèfon 973.23.61.61

Termini d'emissió

Des de la recepció de tota la documentació (formulari de sol·licitud, documentació obligatòria i justificant de pagament) el termini d’emissió és de dos dies hàbils, de dilluns a divendres.

Ús de la Marca

Pot consultar el reglament d’ús de la Marca de Garantia “Comerç de Confiança” al següent enllaç:

Marca de Garantia “Comerç de Confiança”