Renegocia el teu lloguer

Renegocia el teu lloguer


Índex > Servei de Transaccions Exprès entre Propietaris i Llogaters.

Servei de Transaccions Exprés entre Propietaris i Llogaters

Que pretén ser aquest servei ?

La situació actual provocada pel COVID 19, i l’aplicació del  Reial Decret 463/2020, de 14 de març, la facturació de sectors especialment del comerç i la restauració s’ha frenat de manera dràstica i això ha provocat una pèrdua de tresoreria de molts establiments que no poden fer front a les despeses fixes que suposen els lloguers, subministraments i per suposat els salaris del seu personal.

Donat que el llogater pot tenir dificultats a l’hora de fer els pagaments del lloguer, des de la Cambra de Comerç de Lleida, conjuntament amb la Cambra de la Propietat Urbana de Lleida i el Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida  hem creat un servei gratuït per aquestes empreses amb l’objectiu de cercar la millor solució entre les dues parts. Una solució transaccionada de la mà de professionals experts d’ambdues Cambres i de mediadors del CEMICALL que de manera desinteressada poden ajudar a trobar la millor opció en aquesta situació.

Té algun cost el servei?

Aquest servei no té cap cost, donades les circumstancies excepcionals totes les institucions participants suportem els costos. I els propis professionals participen de manera solidaria i sense cap tipus de retribució.

Que haig de fer si soc un llogater d'una activitat empresarial?

Omplir el formulari de sol·licitud (model en català/castellà) i enviar-lo signat al correu lleida@cambralleida.org.

Un cop rebut el formulari, la Cambra endega el procediment de gestió del servei.

En breu rebràs una trucada del professional designat que proposarà una trobada ambdues parts, preferentment per videoconferència.

CAMBRADE COMERÇDE LLEIDA Recepció de la documentació de les partsRecollida del consentiment per la tramitació de les dadesTramitació a la Comissió de Transaccions Exprès de les dades dels sol·licitants COMISSIÓ DETRANSACCIÓEXPRÈS Gestiona la tramitació i assigna per torn el professional.Està integrada per un representant de la Cambra de Comerç, un de la Cambra de la propietat Urbana i un representant del CEMICALL. PROFESSIONAL Contacta amb el client i fixa entrevista telemàtica ACORD Si les parts arriben a un acord, es materialitza amb un document final.Es comunica a la comissió de transacció exprés l'acord final.
  CAMBRADE COMERÇDE LLEIDA Recepció de la documentació de les partsRecollida del consentiment per la tramitació de les dadesTramitació a la Comissió de Transaccions Exprès de les dades dels sol·licitants COMISSIÓ DETRANSACCIÓEXPRÈS Gestiona la tramitació i assigna per torn el professional.Està integrada per un representant de la Cambra de Comerç, un de la Cambra de la propietat Urbana i un representant del CEMICALL. PROFESSIONAL Contacta amb el client i fixa entrevista telemàtica ACORD Si les parts arriben a un acord, es materialitza amb un document final.Es comunica a la comissió de transacció exprés l'acord final.

participants