Tràmits internacionals 

<br />Índex > Tràmits > Tràmits internacionals<br />

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Certificats origen

Els Certificats d’Origen són documents destinats a provar l’origen de les mercaderies, és a dir, autentifiquen que les mercaderies són d’origen comunitari.

En tots els casos l’acreditació de l’origen de les mercaderies resulta imprescindible per determinar l’aranzel aplicable a la importació així com els règims preferencials derivats dels acords entre països.

El certificat d’origen comunitari serà legalitzat per la Cambra de Comerç, que revisarà que el contingut del mateix compleixi amb les normes de complimentació establertes.

A més dels certificats d’origen, en algunes ocasions les autoritats duaneres dels països de destí poden exigir ALTRES DOCUMENTS prèvia l’entrada dels productes al país.

Entre aquests documents els més habituals són les factures comercials legalitzades, packing lists legalitzats, certificats de lliure venda, o certificats d’activitat, entre altres.

Quaderns ATA

Un Quadern ATA és un document d’admissió temporal de mercaderies vàlid en els països adscrits a la cadena ATA, equivalent als documents nacionals d’exportació i importació temporal però amb avantatges.

Avantatges

E

Facilitat en l’obtenció del document.

E

Baix cost.

E

Possibilitat de viatjar a un gran número de països amb el mateix document.

E

Simplificació del Tràmit Duaner, evitant la necessitat de realitzar dipòsits de garantia.

Propòsits

E

Mostrar la mercaderia en fires i exposicions de caràcter comercial, tant privades com oficials. 

E

Que la mercaderia sigui mostrada per representants comercials en diferents països sense haver de canviar de documentació. 

E

Per realitzar treballs professionals: premsa, radio, cine, instal·lacions tècniques, teatre, concerts, actes esportius, etc… 

La mercaderia haurà de ser retornada al país d’origen en un termini màxim de 12 mesos des de la data d’emissió.

Per norma general, qualsevol tipologia de mercaderia serà admesa excepte la de natura perible (aliments o begudes), ni tampoc la que necessiti una elaboració o reparació.

Contacta

Si vols més informació sobre tràmits relacionats amb Internacionalització pots posar-te en contacte amb Laia Galindo ( 973 23 61 61 lgalindo@cambralleida.org) o omplir el formulari següent:

7 + 12 =