Com presentar un projecte?

Índex > Tràmits > Ajuts > Oficina de Fons Europeus > Com presentar un projecte

En els propers mesos, els diferents Ministeris aniran habilitant espais web específics vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. A través d’aquests espais, els òrgans de contractació difondran tota la informació vinculada a l’execució del mateix i als processos de licitació previstos.

La tramitació de sol·licituds de participació en les convocatòries es realitzarà a través de les seus electròniques dels departaments ministerials i organismes competents. Aquests departaments i organismes publicaran un document amb la programació anual dels contractes necessaris per a la posada en marxa dels projectes del Pla.

Manifestacions d’interès i convocatòries

Cada convocatòria comptarà amb els seus propis requeriments de documentació, procediments i dates de presentació de projectes.

Per part seva, en els últims mesos alguns Ministeris ja han llançat convocatòries per a la presentació de Manifestacions d’Interès amb l’objectiu d’identificar les àrees d’interès de cara a la realització de futures convocatòries d’ajut.

Convocatòries i projectes

FAQ

Convocatòries i projectes

Projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE)

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica o PERTE són una nova figura de col·laboració públic-privada entre Administracions, empreses i centres de recerca amb la qual s’identificaran aquells projectes estructurals amb gran capacitat d’arrossegament per al creixement, l’ocupació i la competitivitat de l’economia espanyola.

El Consell de Ministres, a proposta del titular del departament competent, serà el que declari que un determinat projectes és PERTE.

Els criteris a valorar seran:

E

Contribució al creixement econòmic, la creació d’ocupació, a la competitivitat industrial i l’economia espanyola, tenint en compte els seus efectes d’arrossegament positius.

E

Possibilitat de combinar coneixements, experiències, recursos financers i actors econòmics.

E

Important caràcter innovador o valor afegit en termes d’I+D+i.

E

Importància quantitativa o qualitativa, amb una grandària o abast particularment grans o que suposin un nivell de risc tecnològic o financer elevat.

E

Afavoriment de la integració i el creixement de les petites i mitjanes empreses.

E

Contribuir de manera concreta a un dels objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola.

Totes les entitats vinculades al desenvolupament d’un PERTE hauran d’estar inscrites en un Registre Estatal de nova creació i dependent del Ministeri d’Hisenda. Aquí cada PERTE s’agruparà en una secció diferenciada gestionada pel Departament ministerial competent. La inscripció en aquest registre podrà ser considerada com a requisit necessari per a ser beneficiari d’ajuts.

Presenta el teu projecte

Descarrega’t el document i emplena’l amb les teves dades.
Quan tinguis tota la informació corresponent, envia’ns el document per correu a fonseuropeus@cambralleida.org.

Descarrega’t el document

Com accedir al fons?

 1. Els instruments d’accés als fons seran:
  a) Subvencions per al finançament d’actius privats, a través de convocatòries de concurrència competitiva.
  b) Contractes per al finançament d’actius públics, a través de licitacions.
  c) Estructures de col·laboració públic-privades: PERTE, societats d’economia mixta, convenis interadministratives, consorcis públic-privats.
 1. No existeix especificació sectorial o per tipus d’activitat més enllà del que vingui determinat per l’adequació del sector amb els objectius del pla.

3.Podran accedir als fons projectes d’inversió nous o en execució des de l’1 de febrer de 2020 i hauran de ser executats abans de desembre de 2026.

4.Els projectes empresarials que optin a subvencions hauran de ser cofinançats amb recursos públics i privats. S’estima un finançament mitjà del 30-40% de les inversions.

Quines característiques han de tenir els projectes?

E

Respondre a alguna de les 10 polítiques palanca del Pla España Puede.

E

Contribuir als 4 eixos transversals de la transformació de l’economia espanyola.

E

Potenciar la competitivitat de l’economia espanyola en l’escena internacional.

E

Crear ocupació estable i de qualitat.

E

Fomentar la creació d’ecosistemes participatius.

E

Ser viable i tenir un pressupost justificatiu.

E

Adequar-se als terminis fixats per la UE.

E

Adequar-se als requisits específics de cada convocatòria.

Quants diners hi ha i com es distribueix en 2021?

 1. 634 milions d’euros del paquet de recuperació en els Pressupostos Generals de l’Estat (Mecanisme de Recuperació i Resiliència + ReactEU).
 2. D’aquests, 10.793 milions es transferiran a les Comunitats Autònomes, a més de 8.000 milions d’euros addicionals del programa React EU que els correspon directament.
 3. I, a la vegada, 1.489 milions es transferiran a les Entitats Locals.

  Contacta

  Si vols més informació sobre els l’Oficina de Fons Europeus pots posar-te en contacte amb Jordi Quejido ( 973 23 61 61 jquejido@cambralleida.org o omplir el formulari següent:

  3 + 3 =