New Generation Catalonia

Índex > Tràmits > Ajuts > Oficina de Fons Europeus > Next Generation Catalonia

El Next Generation Catalonia és el pla que ha presentat el Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de recollir els projectes emblemàtics catalans candidats a obtenir recursos del Next Generation EU, l’instrument amb el qual la Unió Europea pretén fer front a la crisi deslligada per la pandèmia del coronavirus.

Aquest document presenta els 27 projectes presentats que el Govern de la Generalitat, amb la col·laboració d’experts i agents econòmics i socials del territori, ha identificat amb potencial de rebre finançament europeu.

Veure els 27 projectes
  Projecte Categoria Pressupost Total
1 Nou model d’atenció a les persones dependents Igualtat i cohesió social 396,7
2 Innovació audiovisual i videojocs Cultura i esport 290
3 Salut 2030 Salut i educació 1.970
4 Proteïna alternativa Sector agroalimentari 134,8
5 Capacitació i talent digital Formació permanent 65,3
6 Racionalització de l’ús de l’aigua Cicle integral de l’aigua 2.648,4
7 Carbon recovery Economia circular 7.282,1
8 Valorització de dejeccions ramaderes i d’altres subproductes Economia circular 620
9 Producció bioeconòmica dels boscs i defensa anti-incendis Economia circular 215
10 Battery hub Mobilitat sostenible 6.869,9
11 Descarbonització i impuls de la xarxa ferroviària Mobilitat sostenible 1.880
12 Mobilitat connectada, intel·ligent i autònoma Mobilitat sostenible 1.237,4
13 Revitalització dels hàbitats urbans Regeneració urbana 1.817,4
14 Impuls del medi natural i les àrees rurals Entorn natural 842
15 Nova economia de l’espai Infraestructures digitals 109,6
16 Hub d’intel·ligència artificial i tecnologies de la llengua Infraestructures digitals 64,5
17 Infraestructura cloud intel·ligent Transformació de les administracions 1.120
18 Modernització de la FP Formació i Universitat 232,4
19 Urban tech hubs Innovació i emprenedoria 743,7
20 Computació i telecomunicacions quàntiques Investigació i innovació 79
21 Regions de coneixement Investigació i innovació 808,7
22 Enfortiment del sistema de ciència, tecnologia i innovació Investigació i innovació 2.811,1
23 Chip europe Industrialització 371,3
24 Hydrogen Valley of Catalonia Industrialització 6.555,8
25 Transformació digital i tecnològica de la industria Industrialització 1.226,2
26 Fons públic-privat de reactivació Industrialització 300
27 Infraestructures digitals per a la competitivitat i la resiliència Infraestructures per al territori 664,5

El Next Generation Catalonia estima en 41.500 milions d’euros el cost del conjunt d’aquests projectes. En el cas de l’anualitat 2021, el pla autonòmic quantifica en 4.500 milions d’euros la despesa dels 27 projectes emblemàtics. Aquesta despesa, equival al 16% del total del Pla nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) elaborat pel Govern d’Espanya.

Principalment el pla se centra en els projectes per a la transició ecològica, un dels dos vectors de transformació del Fon de Recuperació Europeu. Per part seva, la transformació digital, el segon principal objectiu que persegueix el Next Generation EU, està integrada en molts dels projectes presentats en les diverses línies d’actuació.

Com presentar un projecte

FAQ

Línies d’actuació

Cal destacar que les cinc principals línies d’actuació del Next Generation Catalonia i en les quals s’emmarquen els projectes són:

E

Economia per a la vida

E

Transició ecològica

E

Transformació Digital

E

Societat del coneixement

E

Vectors transversals (industrialització, turisme intel·ligent, comerç / serveis / artesania i moda i Infraestructures per a un territori competitiu).

La Generalitat de Catalunya veu necessari establir un mecanisme de col·laboració amb el món local que serveixi per a impulsar projectes susceptibles de ser finançats pel fons Next Generation EU i ha expressat la seva voluntat de treballar conjuntament amb les administracions locals catalanes en aquells projectes transversals on hi ha àmbits competencials compartits. Així, s’han creat dos consorcis per a impulsar projectes conjunts:

E

Consorci Català per a la Sostenibilitat del Territori.

E

Consorci Català per als Serveis de Digitalització.

El Pla Next Generation Catalonia s’alinea, a la vegada, amb el Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO) desenvolupat per la Generalitat, en el qual s’han definit una vintena de grans projectes que contenen fins a 145 actuacions específiques vinculades a 5 eixos: Economia per a la vida; Transició ecològica; Digitalització; Societat del Coneixement i Vectors transversals (industrialització, turisme intel·ligent, comerç/serveis/artesania i moda i Infraestructures per a un territori competitiu).

Contacta

Si vols més informació sobre els l’Oficina de Fons Europeus pots posar-te en contacte amb Jordi Quejido ( 973 23 61 61 jquejido@cambralleida.org o omplir el formulari següent:

2 + 6 =