España Puede

Índex > Tràmits > Ajuts > Oficina de Fons Europeus > Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – España Puede

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – España Puede

El Pla guiarà l’execució de 72.000 milions d’euros de fons europeus fins a 2023 i mobilitzarà en els pròxims tres anys el 50% dels recursos amb els quals compta Espanya gràcies a l’instrument Next Generation EU.

El Pla, inspirat en l’Agenda del Canvi, en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, se sustenta en quatre pilars que vertebraran la transformació del conjunt de l’economia:

E

Transició ecològica.

E

Transformació digital.

E

Igualtat de gènere.

E

Cohesió social i territorial.

El Pla s’estructura entorn de deu polítiques que incidiran directament en aquells sectors productius amb major capacitat de transformació del nostre teixit econòmic i social.

Com presentar un projecte

FAQ

Polítiques palanca

I Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació i desenvolupament de l’agricultura.

II Infraestructures i ecosistemes resilients

III Transició energética justa i inclusiva

IV Una Administració per al segle XXI

V Modernització i digitalització de l’ecosistema de les nostres empreses

VI Pacte per la ciència i la innovació i reforços del Sistema Nacional de Salut

VII Educació i coneixement, formació continua i desenvolupament de capacitats

VIII Nova economia dels ciutadans i polítiques d’ocupació

IX Impuls de la industria de la cultura i l’esport

X Modernització del sistema fiscal per un creixement inclusiu i sostenible

I, a la vegada, cadascuna d’aquestes polítiques palanca es desplega en el concepte de component, la xifra del qual ascendeix a 30.

Així, el Pla de Recuperació preveu un important volum d’inversió pública, de gairebé 70.000 milions d’euros en el període 2021-2023, per a mobilitzar i atreure la inversió privada en els àmbits estratègics de futur (previsió d’impuls de fins a 500.000 milions d’inversió privada fins a 2026). Gràcies al finançament Next Generation EU, s’aconseguirà recuperar el nivell d’inversió previ a la crisi financera, pròxim al 4% del PIB, mobilitzant-se inversions addicionals a les quals s’haguessin produït en l’escenari alternatiu (contrafactual) d’absència del Pla.

Distribució del parc Next Generation en el cas d’Espanya

Al costat d’aquest important volum d’inversió, el Pla articula una agenda coherent de reformes estructurals que responen al diagnòstic compartit per les institucions europees, el govern espanyol i els principals agents econòmics i socials. En total són 102 les mesures de reforma contingudes en el Pla.

La gestió dels fons del programa Next Generation EU estarà regulada en l’àmbit estatal a través del Reial decret llei 26/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Repartiment de fons 2021

El Govern va presentar formalment a la Comissió Europea la versió definitiva del Pla “España Puede” el passat 30 d’abril. A partir de llavors, s’ha obert un període d’avaluació del mateix per part de les autoritats europees durant un màxim de 2 mesos, després de la qual cosa és necessària una ratificació per part de l’ECOFIN en un termini màxim d’1 mes.

En línia amb el que es preveu en el Reglament 2021/241, durant el segon semestre de 2021 es preveu el pagament del prefinançament corresponent al 13% del total assignat a Espanya, així com el primer pagament semestral, que respondria a les fites i objectius aconseguits en el període des de febrer de 2020 fins a juny de 2021 (o la data de tancament de l’avaluació de la Comissió Europea).

Així, el total de transferències previstes des de Next Generation EU ascendeix als 27.000 milions d’euros previstos en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021, incloent 25.000 milions del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, al voltant de 9.000 milions d’euros de prefinançament (després d’aprovació del Pla) i un primer pagament semestral corresponent a 16.000 milions d’euros (desembre 2021) + 2.000 milions d’euros de l’instrument REACT-EU, per a finançar la inversió en l’àmbit sanitari i en educació. A tot això caldria sumar pagaments corresponents als fons estructurals del Marc Financer plurianual (tant l’anterior com l’actual).

Contacta

Si vols més informació sobre els l’Oficina de Fons Europeus pots posar-te en contacte amb Jordi Quejido ( 973 23 61 61 jquejido@cambralleida.org o omplir el formulari següent:

6 + 3 =