La Memòria Econòmica de Lleida 2020 ha estat presentada avui a la Cambra de Comerç de Lleida per la seva directora, Sra. Carme Poveda. El monogràfic de la Memòria està dedicat l’Impacte de la Covid-19 sobre l’economia, l’empresa i la societat, amb un article que analitza en detall l’impacte de la pandèmia sobre les empreses del territori per sectors i dimensió. La Memòria també inclou l’article: Un ecosistema d’innovació i noves formes d’organització per a la digitalització en el sector agroalimentari. L’experiència de Lleida (Roberto Garcia i Olga Martín, UdLL, i Xavier Ticó i Miquel Aran, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida). L’acte ha estat presidit pel president de la Cambra de Comerç de Lleida, el Sr. Jaume Saltó, i el president de la Cambra de Comerç de Tàrrega, el Sr. Carles Giribet.

Memòria Econòmica de Lleida 2020

EVOLUCIÓ ECONÒMICA DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA EL 2020 

Lleida va registrar una caiguda del PIB el 2020, del -8,0%, tot i ser molt intensa és força inferior a l’11,5% del conjunt de Catalunya, i esta entre les províncies espanyoles que han tingut un impacte menor en el PIB. Això es deu al pes del sector agroalimentari en l’economia lleidatana, que ha estat un dels sectors més resilients d’aquesta crisi. Per altra banda, l’impacte de la crisi de la Covid-19 sobre el mercat laboral també ha estat menor que a Catalunya, amb un retrocés del nombre d’afiliacions de només l’1%. En bona part, gràcies a l’aplicació dels ERTO i a les ajudes públiques entre les quals cal destacar els ICO (s’han concedit 1.011 M€ d’avals a 8.363 empreses de Lleida). Tanmateix, l’impacte sobre el teixit empresarial ha estat important. La pandèmia ha fet reduir el nombre d’empreses un 5,6% a Lleida entre el febrer de 2020 i el maig de 2021 (927 empreses menys).

La internacionalització de l’empresa lleidatana continua forta i resilient a la pandèmia.

Tot i la pandèmia, les exportacions de Lleida van créixer un 1,4% el 2020, que contrasta amb la caiguda del 10,3% de les exportacions catalanes. Aquesta evolució positiva s’explica per l’augment dels principals sectors exportadors: fruites i llegums (+3,4%), productes càrnics (+20,6%), pinsos (+11,4%) i productes químics (+8,8%). Només els greixos i olis han disminuït lleugerament el volum d’exportacions (-1,7%). A més, en els primers mesos de 2021 les exportacions lleidatanes han repuntat amb força (+26% interanual a l’abril).

Aquest increment de les exportacions ha anat acompanyat d’una estabilitat en el nombre d’empreses exportadores regulars a Lleida (en les 941), cosa que no ha succeït a la resta de demarcacions catalanes.

L’impacte de la Covid-19 sobre el turisme ha afectat l’economia lleidatana, però en menor mesura que a la resta de demarcacions.

El balanç turístic a Lleida ha estat negatiu però menys que a altres territoris perquè depèn més del turisme interior i de la temporada de neu que es va poder realitzar fins a mitjans de març.

Com a resultat d’això, el nombre de turistes que van visitar les Terres de Lleida el 2020 va ser un 69% inferior al de 2019 (101 mil viatgers allotjats en hotels). Aquesta caiguda va ser menys intensa en el cas dels Pirineus (-42%) i la Val d’Aran (-33%). Les reserves hoteleres van repuntar al juny però cal esperar a veure l’impacte de la cinquena onada sobre el sector turístic.

Els primers resultats del 2021 apunten a una millora de les perspectives empresarials a tots els sectors gràcies a l’avenç de la vacunació.

El nombre d’afiliacions a la Seguretat Social mostra un increment gradual els darrers mesos i al mateix temps una reducció del nombre de persones en ERTO. Al maig, el nombre de treballadors assalariats ja és un 0,5% superior al nivell de prepandèmia (febrer 2020) i el percentatge de treballadors que es troben en ERTO és de només el 2% (2.392 treballadors al juny).

Per sectors, les Enquesta de Clima Empresarial assenyalen que la marxa dels negocis creix el 2T. 2021 a Lleida sobretot a la indústria i la construcció, i s’estabilitza al comerç i a la resta de serveis.

Finalment, l’Indicador de Confiança Empresarial de la demarcació de les Cambres de Lleida mostra una millora de les perspectives per al 3T per segon trimestre consecutiu, en línia amb la millora que també es produeix a Catalunya i al conjunt de l’Estat.