Article de Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida

En un moment com el que ens trobem, i en el marc d’un dels certàmens més importants de l’any pel sector agrari, és important reflexionar i fixar unes bases clares per potenciar el sector, replantejar-nos la seva situació i definir quin és el futur que volem.

Des de la Cambra de Comerç de Lleida tenim molt clar que aquesta pandèmia que encara estem sofrint ens ha de fer canviar cap a un nou paradigma social i econòmic, que es fonamenti en l’impuls de la transició verda, la descarbonització del planeta, l’eficiència energètica, el desplegament de les energies renovables, l’economia circular i totes aquelles accions adreçades a generar resiliència en tots els sectors econòmics.

I és vital treballar tots els agents implicats en la mateixa direcció i aprofitar les oportunitats que se’ns presenten. Si som capaços d’anar tots a una, en el marc d’una economia sostenible a tots els nivells, podrem construir grans xarxes que ens ajudaran a créixer com a territori. Cal aprofitar els Fons Next Generation per disposar d’unes infraestructures logístiques potents i un territori ben connectat. Des de la institució que represento considerem que les Terres de Ponent necessiten un Pla Especial d’inversions i actuacions específiques adreçades a potenciar aquest reequilibri que sempre hem reivindicat.

Perquè tot i que és ben cert que la geografia tradicional cada vegada té menys importància, és clau comptar amb una bona digitalització del nostre territori i disposar d’importants cadenes de subministrament, siguin físiques o virtuals.

Tenim un gran repte com és el despoblament rural de les nostres terres. En aquests moments i des d’una perspectiva global, la població s’ha anat concentrant a les grans ciutats, on s’ofereix tota mena de serveis i hi ha més oportunitats de treball, però a canvi d’una baixa qualitat de vida per una part de la població. No obstant, la pandèmia ha provocat una implantació molt ràpida del teletreball, que ha suposat una gran oportunitat pel món rural per captar població que cerca una major qualitat de vida, gràcies a una bona connectivitat i unes bones infraestructures.

I per tal de mantenir aquest actiu tan important com és el món rural, i poder arrelar la població en el territori, caldrà potenciar el desenvolupament de l’empresa rural, en especial la microempresa, perquè si ajudem a incrementar la competitivitat del teixit empresarial de la ruralitat, ajudarem a arrelar la població en el territori. És per això que reclamem un teixit socioeconòmic fort en el món rural.

Per aquesta raó a banda de potenciar la competitivitat de les empreses rurals és important fomentar el relleu generacional de l’empresa rural no agrària, que també pateix l’impacte de l’envelliment poblacional i de la fuga de talent cap a les zones més poblades.

Grans oportunitats

És important posar en relleu les grans oportunitats que tenim com a territori. I m’agradaria ressaltar-ne tres: la modernització de les infraestructures de reg, la bioeconomia i la digitalització del sector agrari.

El territori de Ponent té previst ben aviat la modernització de les nostres infraestructures de reg, en especial les del Canal d’Urgell i Pinyana. Aquestes actuacions requeriran una inversió important en la qual hem de remar tots en la mateixa direcció per tal de poder captar els recursos necessaris, especialment de la Unió Europea.

La modernització dels Canals d’Urgell i Pinyana esdevé una gran oportunitat pel territori perquè serà sens dubte un motor de desenvolupament econòmic, donat que dinamitzarà una bona part dels sectors econòmics lleidatans i incorporarà també els avenços tecnològics més importants en la gestió de l’aigua. Per aquesta raó cal tractar aquest projecte com unes de les infraestructures estratègiques de les Terres de Ponent.

Una altra oportunitat que tenim com a territori és la capacitat generadora de biomassa. Els productes forestals, els residus agraris i ramaders, els subproductes de la indústria agroalimentària i els residus orgànics de les llars esdevenen fons de generació de nous bio productes.

La nostra Universitat i els seus centres associats disposen del coneixement necessari, especialment en biotecnologia, que poden ser capaços de reaprofitar aquests subproductes en nous materials com els biocombustibles, els bioplàstics, els biomaterials de construcció i d’altres que poden generar noves oportunitats de negoci en aquest camp de la bio economia i l’economia circular.

La tercera oportunitat que se’ns presenta és la digitalització del sector agrari. Aquesta ha de generar una gran oportunitat pel desenvolupament d’un hub tecnològic lleidatà especialitzat en agricultura i que ha de tenir un reconeixement en l’àmbit internacional. Tenim a les nostres terres un bon nombre d’empreses TIC i de maquinària que poden generar una especialització de manera que en un futur, Lleida no solament ha d’exportar fruita, farratges, olis i carns, sinó que també, hem de ser capaços d’exportar tecnologia i coneixement.

Per assolir aquestes fites, cal potenciar i connectar l’ecosistema d’innovació i crear en el nostre territori el Hub de l’Agro Bio tech del Sud d’Europa. Tenim el coneixement, tenim empreses amb experiència internacional i tenim unes institucions que anem plegades compartint una mateixa visió que està alineada amb els objectius de l’Agenda europea 2030. Ara només cal aprofitar les inversions del Fons Next Generation i fer realitat tots els projectes que Lleida necessita per convertir-se en el veritable aparador de les tecnologies agràries més avançades de l’àmbit europeu.