La Cambra de Comerç de Lleida ha organitzat aquest dimarts la jornada ‘Carnets o certificacions professionals. Què cal per treballar a la indústria?’. Una sessió que té per objectiu informar a les empreses dels requisits necessaris que un treballador ha de tenir per poder exercir la professió d’instal·lador industrial. Segons les normatives i requisits establerts, és necessari disposar d’una qualificació professional que garanteixi poder realitzar correctament les diferents tasques. Depenent de la professió, l’acreditació d’una qualificació professional es pot realitzar a través d’alguna de les següents formes: titulació universitària o d’FP, certificat de professionalitat, acreditació de competències, realització d’un procés de certificació o habilitació professional, obtenció d’un carnet professional.

La jornada s’ha dut a terme a l’Institut Guindàvols de Lleida. L’acte s’ha iniciat amb una benvinguda de Juan José González, director de l’Institut Guindàvols, i la presentació de la jornada de la mà de Josep Antoni Giné, president de la Comissió de Formació de la Cambra de Comerç de Lleida. Posteriorment, s’han celebrat tres ponències: ‘Els carnets professionals’, a càrrec de Jordi Torres, cap de secció de Seguretat Industrial dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a Lleida; ‘Com acreditar la formació per a poder exercir la professió’, a càrrec de Vicent Pastor, assessor tècnic docent de la Direcció General d’FP; i ‘Formació de riscos laborals per treballar en empreses instal·ladores’, a càrrec de Sònia Mora, assessora tècnica docent de la Direcció General d’FP.

La jornada ‘Carnets o certificacions professionals. Què cal per treballar a la indústria?’ ha finalitzat amb un torn obert de paraula, i una cloenda, a càrrec de Claudi Vidal Gimbert, director dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida.

La jornada d’aquest dimarts s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Institut Guindàvols de Lleida, els Serveis Territorials d’Educació de Lleida i els Serveis Territorials d’Empresa i Treball de Lleida.