Article de Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida

Després d’haver analitzat amb detall l’avantprojecte de pressupostos del Govern de la Generalitat, des de la Cambra de Comerç de Lleida constatem que són uns pressupostos que, tot i que són superiors respecte a l‘any anterior -un 63% mes, arribant fins als 104,7 milions d’euros per l’any 2022-, no s’apliquen prou en l’àmbit de la millora de la competitivitat del teixit empresarial lleidatà.

Que quedi ben clar que el món empresarial considera tres vectors claus per disposar d’un territori amb capacitat de créixer i on la seva societat s’hi trobi còmoda i segura des de tots els vessants. D’una banda, tenim dos vectors claus com són la sanitat i l’ensenyament, que no entraré a valorar, però sí que la seva excel·lència ens ha de posicionar com un territori atractiu i amb potencial de creixement.

El tercer vector és l’economia. El teixit empresarial que s’hi trobi ha de garantir uns recursos per la seva gent que generin benestar social i econòmic en tots els aspectes. I això és pel que hem de vetllar i denunciar constructivament des de la nostra institució; poder gaudir d’unes inversions que s’apliquin en aquelles infraestructures estratègiques que poden ajudar a guanyar competitivitat i valor afegit.

Aplaudim les inversions de la Generalitat en matèria d’infraestructures de reg com el Segarra-Garrigues -amb una dotació de 24,6 milions d’euros- i el Canal de Pinyana -2,5 milions d’euros-, perquè en aquestes inversions estem augmentant la generació de riquesa pel nostre Territori. Ens quedarà pendent l’altre gran motor: el Canal d’Urgell. I som conscients que aquest no correspon a les competències de la Generalitat, però el volem nomenar com una gran infraestructura on la seva modernització pot ajudar a generar noves oportunitats de negoci.

D’altra banda, ens congratula el fet que l’Aeroport de Lleida-Alguaire tingui un Pla i una assignació de recursos -5,2 milions d’euros-. I, per tant, li hem de donar el màxim de suport per assolir aquesta especialització i diferenciació, com pot ser el New Space i el manteniment d’aeronaus.

No obstant, trobem a faltar una major inversió en infraestructures de comunicacions. La fibra òptica ha d’arribar a tots els racons del nostre territori i si no és així, cal cercar les tecnologies que sí que poden ajudar a millorar aquesta connectivitat.

També enyorem una proposta concreta d’instal·lacions de 5G, que són el futur i han d’instal·lar-se en espais estratègics. Espais com l’Estació Experimental de l’IRTA a Mollerussa, que permetria potenciar la recerca en matèria de control de la producció, detecció de necessitats agrícoles i, per tant, una major qualitat de producte; el nostre Parc Científic i Tecnològic de Lleida, que ha de tenir connectivitat 5G de la mateixa manera que tots els centres de la nostra universitat; i per descomptat tots els centres de recerca i hospitals. Aquestes sí que són les veritables inversions que generen valor afegit a mig termini. Els nostres actuals i futurs polígons d’activitats empresarials han d’estar totalment connectats i amb les majors garanties per poder acollir corporacions d’alt valor afegit.

Per totes aquestes raons, en analitzar els pressupostos del Govern des del punt de vista del món empresarial constatem que manca una visió més amable amb el teixit productiu. Perquè si no el cuidem i el mimem, a poc a poc anirà desapareixent, el nostre talent es deslocalitzarà i es generarà una polarització cap a les grans megalòpolis amb les greus conseqüències que això podria arribar a ocasionar.

Però no tot ha de ser negatiu. En aquestes Terres estem fent coses interessants perquè volem que Ponent i l’Aran no siguin territoris menyspreats. Vagi com a exemple el recent protocol signat amb gairebé tot l’ecosistema d’innovació del territori a través del Digital Innovation Hub Agroalimentari i Forestal de Catalunya, amb el suport de la Conselleria d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació. Un Hub que ens ha de permetre dinamitzar el territori, aprofitant les oportunitats que generarà la digitalització Agroalimentària i Forestal, i ens ha de convertir en un referent del sud Europa.

Les nostres Terres necessiten una acció conjunta que defensi i vetlli pel nostre Territori. Si no som conscients d’això, mai aconseguirem tenir aquelles infraestructures estratègiques que poden obrir-nos una porta al món.