Les Cambres de Comerç de Girona, Andorra, Lleida, Pyrénées Orientales i Occitanie Pyrénées-Méditerranée realitzaran jornades, formacions, diagnosis empresarials, fires, networking i rutes per conèixer casos de bones pràctiques sostenibles

Les Cambres de Comerç de Girona, Andorra, Lleida, Occitanie Pyrénées-Méditerranée i Pyrénées Orientales són les promotores del projecte GALOP (nom format per les inicials de tots els territoris), que  té per objectiu donar suport a la transició de les empreses cap a un model de negoci sostenible d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), dins l’espai transfronterer de Catalunya,França i Andorra. La iniciativa s’ha posat en marxa aquest mateix dilluns, en un acte celebrat a l’Hotel Boutique Casa Cacao de Girona, en el qual hi han estat presents representants de totes les cambres participants.

El projecte GALOP, amb un pressupost d’1.251.752,93 euros, ha estat cofinançat al 65% per la Unió Europea a través del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). 

GALOP afrontarà un repte territorial clau: transformar la regió en sostenible, posant la pime transfronterera al centre de tot. La transició cap a un model empresarial sostenible és una oportunitat per a les empreses, ja que els proporciona una major eficiència en l’ús de recursos i una relació amb l’entorn, que tindrà un impacte positiu en les regions, els seus habitants i les pròpies companyies. GALOP aposta per un suport integral a la pime transfronterera amb una visió global dels ODS. Les solucions seran: transferència de coneixement, acompanyament i impuls al creixement de les empreses i visualització de bones pràctiques.

La nova iniciativa pren el testimoni del projecte CCI PirineusMed aprovat en la primera convocatòria del’Interreg POCTEFA (2014-2020). Amb uns resultats exitosos, la Cambra Occitanie Pyrénées-Méditerranée es va sumar a la iniciativa ampliant la zona d’actuació, amb la incorporació delsdepartaments de l’Ariège i Haute Garonne, i equilibrant el consorci per tirar endavant un segon projecte, CCI PirineusMed II. La finalitat del projecte sempre ha estat augmentar la competitivitat, la sostenibilitat, la internalització i la professionalització de les empreses, dinamitzant així l’activitat i elscontactes comercials entre  el teixit empresarial transfronterer.

La unió formada per les Cambres de Comerç de Girona, Andorra, Lleida, Occitanie Pyrénées-Méditerranée i Pyrénées Orientales realitzarà jornades, estudis, formacions, diagnosis empresarials, una acceleradora d’startups, fires, networking i rutes per conèixer casos de bones pràctiques sostenibles.