La Balança Comercial de Lleida continua la seva tònica ascendent. I és que durant el primer quadrimestre de 2022 s’ha registrat un 25% més d’intercanvis comercials internacionals que l’any anterior. Una xifra que per primera vegada supera els 1.300 milions d’euros, amb un augment de 268 milions d’euros respecte al 2021. Dades que posen de manifest la importància que té la internacionalització per les empreses lleidatanes, segons l’informe elaborat per la Cambra de Comerç de Lleida gràcies al conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida, amb dades del Departament de Duanes de l’Agència Tributària.

D’entre les dades presentades, una xifra rellevant és l’augment del nombre d’empreses de la demarcació de Lleida que exporten regularment (companyies que han exportat en els darrers 4 anys consecutius). En aquest sentit, durant el període de gener a maig de l’any 2021, el nombre d’empreses exportadores regulars era de 859, mentre que enguany, en el mateix període, en són 15 més, amb un total de 874.

Jordi Quejido, responsable de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Lleida, detalla que “és cert que amb relació a l’any passat s’ha registrat una davallada d’empreses que realitzen vendes a l’exterior. No obstant, per nosaltres és una molt bona notícia que hagi augmentat el nombre d’empreses lleidatanes que exporten regularment”.

La Balança Comercial de Lleida també detalla els principals productes comercialitzats per les empreses de Lleida a nivell internacional, essent l’oli (d’oliva i altres olis vegetals) un dels que més va augmentar les exportacions. Tot i que l’oli d’oliva no ha estat el que més ha augmentat les vendes (39,78%), ja que ha estat superat per altres olis vegetals, com l’oli d’oliva verge llampant o altres olis d’oliva de menys qualitat, arribant fins a quasi el 163%.

La bona notícia és que quasi tots els principals productes han augmentat les exportacions, excepte la fruita i els farratges, que s’han reduït un 19,43% i un 19,02% respectivament.