El Departament d’Educació i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya han presentat aquest dilluns la 17a edició de l’estudi sobre la inserció laboral dels ensenyaments professionals. Entre les principals conclusions, destaca que en l’exercici 2023 es constata una lleugera millora -augmenta del 52,08% al 54,63%- en la inserció laboral dels graduats i graduades en formació professional, respecte de les promocions immediatament anteriors.

Al territori de Lleida, igual que a la resta de Catalunya, aquestes dades també han millorat. Concretament a la demarcació de Lleida, en xifres generals, un total de 1.712 empreses de Lleida i 57 centres educatius del territori han col·laborat amb la formació professional durant el curs 2022-2023. El nombre d’alumnes que han fet pràctiques durant el curs escolar esmentat ha estat de 4.370.

Grau mitjà i grau superior

Entre les sis famílies de formació professional de grau mitjà amb més graduats -sanitat, informació i comunicacions, administració i gestió, serveis socioculturals i a la comunitat, transport i manteniment de vehicles, i comerç i màrqueting-, la que té més inserció laboral continua sent sanitat, amb un 54,52%. Entre aquestes famílies, el menor registre d’inserció laboral es continua trobant en la família d’informàtica i comunicacions, que registra un 18,37%.

Pel que fa al grau superior, 8 famílies de formació professional tenen una inserció laboral superior al 75%, comptant-hi tant els graduats i graduades que treballen exclusivament, com els que ho compaginen amb els estudis. Les famílies professionals en què hi ha una inserció laboral més gran són: maritimopesquera (82,26%), instal·lació i manteniment (80,32%), fabricació mecànica (78,93%), energia i aigua (76,60%), transport i manteniment de vehicles (76,08%), fusta, moble i suro (76%), hoteleria i turisme (75,98%) i química (75,59%).

Així mateix, un total de 3 famílies tenen una inserció laboral entre 70% i 75%: electricitat i electrònica (73,26%), indústries alimentàries (71,93%) i administració i gestió (71,56%).