Article de Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida

Les dones són avui dia un motor important en l’economia del nostre territori. En els últims anys, hem vist un creixement important en la presència de les dones en rols empresarials de tot tipus, des de l’alta direcció fins a la creació de petites empreses. Avui dia, les dones estan liderant amb èxit iniciatives innovadores, desenvolupant estratègies empresarials competitives i aportant una visió fresca i diversa a les organitzacions.

L’arribada de càrrecs femenins a les empreses és cada dia més habitual, però encara és limitada. I amb elles, les empreses han experimentat canvis significatius. I a mesura que continuem avançant cap a un futur empresarial més inclusiu i equitatiu, és essencial reconèixer i valorar el paper de la dona en l’empresa. Promoure un entorn laboral on les dones puguin prosperar i assolir el seu potencial és clau per al creixement econòmic i la innovació. Per tant, és responsabilitat de tots treballar cap a aquest objectiu compartit.

No obstant, el col·lectiu femení encara té algunes barreres que han d’afrontar en un món amb molta càrrega femenina. És per això que és crucial impulsar iniciatives que promoguin la igualtat de gènere i el desenvolupament professional de les dones, amb l’objectiu d’ajudar a millorar les oportunitats en femení dins el món empresarial.

En aquesta línia, segons dades de l’Institut Català de les Dones, la bretxa de gènere encara és una realitat a Catalunya. En l’àmbit laboral, les dones continuen guanyant menys que els homes per realitzar les mateixes tasques, amb una diferència salarial que ronda el 20%. A més, la participació de les dones en càrrecs directius i en sectors tradicionalment masculins encara és limitada. 

I tot i que encara és prou visible el sostre de vidre, diversos estudis han demostrat que les empreses amb més diversitat de gènere tenen un rendiment econòmic superior, així com una millor presa de decisions i una cultura organitzativa més inclusiva. És per això, que la bretxa de gènere i la promoció de la igualtat d’oportunitats són essencials per a un creixement econòmica sostenible i una societat més justa. 

Però tot i les traves que puguin trobar-se pel camí, les dones estan demostrant la seva capacitat i el seu compromís en l’àmbit empresarial, contribuint de manera significativa al teixit econòmic de la Plana, el Pirineu i l’Aran. I ha arribat el moment de continuar treballant per diluir aquesta bretxa de gènere i garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom en el món laboral.

La figura de la dona en l’empresa actual ha experimentat un creixent reconeixement i valoració, tot i que encara hi ha desafiaments per superar. Ara toca que entre tots, mitjançant iniciatives de suport, inspiració i capacitació, continuem fomentant un entorn empresarial on les dones puguin assolir l’èxit i contribuir al desenvolupament econòmic i social. La seva participació activa i la seva influència en l’empresa són fonamentals per a un futur empresarial més inclusiu i dinàmic.