La major part de les vegades que escoltem parlar d’emprenedoria tendim a relacionar-ho a una persona o grup de persones que pretén impulsar un projecte empresarial nou. Una proposta basada en una idea que vol esdevenir una oportunitat de mercat. Però de fet, hi ha moltes altres formes de ser emprenedor i una és el que s’anomena l’emprenedoria corporativa, un terme en el qual volem aprofundir en aquest article.

En primer lloc, dir que no hem d’entendre l’emprenedoria només com un estat inicial en el que es pot trobar una determinada empresa, encara que també pugui ser-ho. Però ser emprenedor va més enllà i implica una actitud en pro d’una constant evolució que permet a l’empresa innovar i introduir millores en els processos productius i en la seva manera de treballar –tant de cara endins com enfora- que redundarà en un augment de la seva competitivitat. Serà doncs aquesta actitud emprenedora la que la col·locarà en una millor posició alhora de treballar i plantar cara als reptes que suposa el context exigent i canviant que protagonitza els temps que vivim.

En aquest marc, l’emprenedoria corporativa aglutina i comprèn totes aquelles actuacions que es plantegen en el si de l’empresa amb l’objectiu de fomentar una innovació oberta, una mentalitat que permeti incorporar als processos tradicionals una nova relació amb les start-upstecnològiques –normalment estretament relacionades amb el món de la recerca- que cada dia sorgeixen tant en el context immediat de les empreses industrials com en el que no ho és tant. Cal dir però que l’emprenedoria corporativa no està només adreçada a les grans empreses industrials, sinó que també interpel·la a les pimes o a les pròpies start-ups a buscar sinèrgies entre elles que facin dels projectes una realitat. I és que l’emprenedoria corporativa ha de ser entesa com una via d’anada i tornada.

Una de les paraules clau quan parlem d’emprenedoria corporativa és doncs “col·laboració”: una relació col·laborativa entre empreses consolidades i start-ups, entre diferents start-ups, entre start-ups i pimes i perquè no, entre empreses ja consolidades. La finalitat, afavorir la connexió entre elles per descobrir les sinèrgies que les hi permetin desenvolupar noves iniciatives i projectes que les ajudin a créixer. En definitiva, un contacte que esdevé un win-win en el moment que l’empresa petita, mitjana o gran incorpora les innovacions procedents de l’start-up i això la permet posicionar-se al davant de la seva competència. Per la seva banda, l’start-up aconsegueix accedir al mercat en millors condicions i sobretot de manera molt més ràpida.

Conscients que aquest vincle és clau per al creixement i la consolidació del teixit empresarial lleidatà, des de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida estem convençuts que cal fomentar l’emprenedoria corporativa. Amb aquest objectiu hem plantejat un seguit d’actuacions que busquen promoure les relacions i sinèrgies entre les empreses que es troben al nostre territori les start-ups lleidatanes o d’altres contrades de Catalunya.  Unes intervencions que alhora fomenten la inversió en les start-ups que normalment es troben en fase de desenvolupament de producte o a la cerca e nous mercats. D’aquesta manera impulsen una nova cultura de treball en el si de la indústria més tradicional que veu una oportunitat en la creació d’aquestes noves empreses de base clarament tecnològica que aporten valor afegit.

La proposta que hem habilitat des de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida passa per buscar i trobar solucions que donin resposta als reptes d’innovació posant en contacte empreses amb una activitat consolidada amb aquests negocis de nova creació i clarament tecnològics. Per tal que això esdevingui més que paraules és imprescindible que treballadors i treballadores, però també càrrecs directius de les empreses i indústries implicades estiguin capacitats en matèria d’emprenedoria corporativa. Alhora, per tal que aquests vincles esdevinguin duradors i permetin incrementar la col·laboració en futurs projectes, cal fer una anàlisi acurada de les necessitats reals d’innovació tecnològica de l’empresa ja que cal enfocar correctament els contactes per evitar disfuncions a mig i llarg termini

El projecte que posa a l’abast de les empreses lleidatanes la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida busca que aquesta inversió i col·laboració es faci amb les màxims garanties d’èxit per tal que la inversió sigui rendibilitzada i la innovació tecnològica implantada potenciant la capacitat innovadora com a instrument per a esdevenir més competitiu. Des dels serveis tècnics de la Cambra de Comerç de Lleida tenim els ulls ben oberts a detectar les noves tendències i oportunitats que el món de la recerca obre de la mà d’start-ups, però alhora diagnosticar correctament quins són els principals reptes d’innovació per a cadascuna de les empreses interessades en prendre part en aquesta proposta. Un projecte d’emprenedoria corporativa que vol anar més enllà del que és la demarcació de Lleida, ja que conjuntament amb altres entitats i institucions es treballarà per localitzar les diferents start-ups amb la finalitat de casar l’oferta i la demanda.

Sumar-se a l’emprenedoria corporativa és pensar en clau de futur i desenvolupar projectes col·laboratius impulsar el creixement sostingut de les nostres empreses.

Per Esther Garcia, tècnica d’innovació  de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida