Article de Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida

La Cambra de Comerç de Lleida ha participat recentment en una reunió de treball per compartir els avenços de l’estació intermodal que es preveu que s’instal·li al polígon Torreblanca-Quatre Pilans. Un projecte ambiciós que es perfila com un element clau en el desenvolupament econòmic del territori, amb múltiples dimensions que van des de la logística fins a la sostenibilitat ambiental.

En l’àmbit logístic, més enllà de ser un nus de transport, aquesta estació intermodal es concep com a un instrument logístic de primera magnitud destinat a generar valor en sectors clau, com per exemple, en la producció i transport de pinsos o farines, entre altres. I és que cal recordar que el nostre territori lidera la producció de pinsos i farines de tot l’Estat, amb més d’una cinquantena d’empreses fabricants de farines i una trentena de companyies especialitzades en pinsos.

Si parlem de sostenibilitat, i amb l’objectiu de potenciar les capacitats logístiques de la regió i reduir l’impacte ambiental, s’espera que aquest nou equipament redueixi dràsticament el trànsit de camions entre Lleida i el Port de Tarragona, eliminant més de 90 camions diaris, amb el consegüent estalvi d’emissions de diòxid de carboni i la reducció de la sinistralitat viària que això suposa.

Hub logístic de primera magnitud

L’estació intermodal i el conjunt de Torreblanca-Quatre Pilans estan destinats a convertir-se en un hub logístic de primera magnitud del sud d’Europa. Un projecte que s’erigeix com un component estratègic per consolidar la posició de Lleida en el panorama logístic europeu.

Cal recordar que l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos ja va transmetre l’any passat a la Cambra de Comerç de Lleida la necessitat de crear un hub logístic agroalimentari d’abast català, emmarcat dins l’estratègia logística de la internacionalització de l’economia catalana, que està desenvolupant CIMALSA, i que identifica clarament un hub logístic agroalimentari de les Terres de Lleida. D’aquí rau la importància de la connexió amb els ports de Barcelona i Tarragona.

Repte estratègic

El desenvolupament de la terminal ferroviària es presenta com un repte complex però estratègic. A més, s’espera que la terminal sigui versàtil, per donar sortida a una important varietat de mercaderies, des de gra i cereals fins a productes refrigerats i contenidors.

Som conscients que hi ha altres projectes similars en territoris limítrofs que ja s’estan desenvolupament. És per això, que necessitem impulsar el polígon Torreblanca-Quatre Pilans, així com l’estació intermodal de manera urgent. En aquest sentit, com a president de la Cambra de Comerç de Lleida, tinc l’esperança que aquest projecte evolucioni segons el previst, i es puguin complir els terminis establerts per fer realitat aquest projecte estratègic per al nostre territori.

En resum, l’estació intermodal i el desenvolupament a Torreblanca-Quatre Pilans es presenten com un motor crucial per al creixement econòmic de Lleida. No només per millorar l’eficiència logística, sinó també amb la visió de posicionar la regió com un referent en sostenibilitat i connectivitat al sud d’Europa.