Que la demarcació de Lleida perdia cada any diverses empreses que es desplaçaven a altres territoris de l’Estat espanyol era un secret a veus. Però ara, gràcies a l’’Estudi sobre la deslocalització d’empreses a les comarques de Lleida’, encarregat per la Cambra de Comerç de Lleida i elaborat per la Universitat de Lleida i la Barcelona School of Management, amb la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, hem pogut posar llum a la foscor, i conèixer de primera mà la magnitud real d’aquesta problemàtica.

I és que Lleida perd de mitjana cada any més d’una cinquantena d’empreses que es desplacen a altres territoris; principalment a Barcelona, Osca i Madrid. I marxen per motius molt diversos, segons es constata en aquest informe, que analitza les dades registrades entre els anys 2015 i 2020. Un 39,4% de les empreses que marxen s’instal·len a Barcelona, i ho fan per motius molt lligats a la capitalitat, com són les infraestructures, la disponibilitat de treballadors o l’oportunitat d’incrementar clients. En canvi, les companyies que es decanten per Osca (14,4%), apel·len a raons de caràcter polític i econòmic, com l’agilitat administrativa, la predisposició dels responsables públics i la disponibilitat del sòl industrial. Finalment, aquelles empreses que es desplacen fins a Madrid (14%) ho fan pels beneficis fiscals i les subvencions, principalment.

Uns canvis d’ubicació que no tenen res a veure amb la mida de l’empresa, ja que afecten en la mateixa proporció empreses petites, mitjanes i grans. Si ens fixen en el sector de l’activitat, cal destacar que els més afectats són el comercial (21,26%) i de la construcció (14,02%). Segons es desprèn de l’estudi, tots els sectors es deslocalitzen principalment a Barcelona, excepte l’agricultura, la ramaderia i la pesca, que escullen Osca com a destinació principal.

Una dada curiosa és que aquesta deslocalització d’empreses és una problemàtica que té especial incidència a les comarques de Ponent, ja que si comparem la realitat que viuen altres territoris amb densitat empresarial similar (com per exemple Badajoz, Cantàbria o Valladolid), les xifres registrades a casa nostra no tenen res a veure amb la resta. En aquest sentit, cal recordar que la demarcació de Lleida va perdre entre els anys 2015 i 2020 un total de 428 empreses.

Les solucions estratègiques que plantegen els investigadors d’aquest estudi són clares: millorar les infraestructures (aconseguint una connexió amb els corredors ferroviaris i donant nous usos a l’aeroport de Lleida-Alguaire); afavorir l’agilitat administrativa (a través d’una ‘finestreta única’ d’atenció a emprenedors); crear un pol d’atracció d’inversions (amb polígons especialitzats en el sector agroalimentari i fomentant la col·laboració entre universitat i empresa); i prestigiar l’emprenedor i l’empresa (mitjançant un pal de comunicació ambiciós que posi en valor els beneficis que aporta l’economia productiva al benestar del conjunt de la societat lleidatana).

Assignatura pendent

L’’Estudi sobre la deslocalització d’empreses a les comarques de Lleida’, presentat el passat 7 de març, té una clara voluntat transformadora. Vol ser l’instrument que ens permeti dissenyar plegats una estratègia en la qual tots hem de ser responsables de decidir com encarem el futur d’aquest territori.

Hem de treballar plegats per evitar que les empreses continuïn apostant per altres territoris abans que per Lleida. Un objectiu comú que implica molts actors de la nostra societat -administracions, institucions, ajuntaments, consells comarcals, patronals, col·legis professionals, sindicats, associacions, empresàries i empresàries i la ciutadania en general-. Perquè tots som necessaris i imprescindibles per encarar aquest futur, pensant en les noves generacions de lleidatans i lleidatanes.

I tal com vaig fer referència en el meu discurs durant l’acte de presentació d’aquest estudi, el grup G6, participat per la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida, la Delegació del Govern de la Generalitat a Lleida i les dues Cambres de Comerç a la nostra demarcació, ha de ser l’impulsor d’aquest canvi que el nostre territori necessita.

Reptes com a territori

Per poder aconseguir aquesta fita, i retenir el talent i l’emprenedoria a les nostres terres, ens cal un projecte clar de territori. Potenciar les fortaleses que tenim, fomentant un model econòmic verd i digital. També és vital deixar de banda les ideologies i egos i treballar plegats; per evitar la fuga de talent, però sobretot per captar-lo també.

Com a territori hem de ser capaços de poder comunicar arreu les oportunitats que tenim a les nostres terres. Lleida gaudeix d’unes bones comunicacions; tenim una situació GEO estratègica immillorable; la nostra universitat disposa d’experts de reconegut prestigi; comptem amb un Parc Científic i Tecnològic que pot acollir empreses d’alt valor afegit; tenim projectes estratègics com Torreblanca-Quatre Pilans i l’aeroport de Lleida-Alguaire. I no ens podem oblidar de la nostra gastronomia, les zones turístiques de qualitat i les condicions de qualitat i benestar superiors a les grans metròpolis.

Tenim clar que gaudim d’unes bones condicions. Ara ens ho hem de creure. I ens trobem davant d’una gran oportunitat. Només ens queda saber aprofitar-la!