Article de Jordi Quejido, responsable d’Internacionalització de la Cambra de Comerç de Lleida

Des de la Cambra de Comerç de Lleida hem elaborat una nova anàlisi de la balança comercial del territori. I les xifres són molt positives. En aquest sentit, durant l’any passat s’ha aconseguit un nou rècord d’exportacions, augmentant-les gairebé un 16% respecte l’any 2021. Així mateix, els intercanvis internacionals de mercaderies han fregat els 4.700 milions d’euros, segons les dades elaborades per l’ens cameral lleidatà, que pren com a referència les operacions comptabilitzades pel Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Tributària.

I en aquest punt, és important destacar la visió internacionalitzadora de les empreses lleidatanes, ja que aquest 2022 han estat més de 3.000 les companyies de la nostra demarcació que han realitzat vendes a l’exterior; 1.000 de les quals ho han fet amb regularitat en els últims quatre anys. Unes xifres que mostren clarament la important aposta d’algunes empreses per la internacionalització com una palanca de creixement i com una oportunitat de nous ingressos.

Si fem comparatives de dades, cal destacar que el valor de les exportacions lleidatanes s’ha duplicat en els darrers onze anys, ja que l’any 2011 aquestes ascendien a 1.444 milions d’euros i el 2022 van superar els 2.900 milions d’euros, un 15,6% més que l’any 2021.

Unes dades que cobren important rellevància si tenim en compte el context global en què ens trobem. D’una banda, les conseqüències que el conflicte Rússia – Ucraïna està tenint, tant en els costos de producció com en el sector logístic. D’altra banda, els efectes que, sobretot a principis d’any, encara ha tingut la Covid-19 sobre el comerç mundial, i en tercer lloc, els canvis de funcionament que el Brexit ha provocat en un mercat tradicionalment tan important per les exportacions lleidatanes com ho és el Regne Unit.

El mercat europeu, el principal client

Il·lustració diari La Mañana / 26 febrer

La informació elaborada per l’Àrea d’Internacional de la Cambra de Comerç evidencia que el principal client de les exportacions lleidatanes encara continua sent el mercat europeu, on s’hi destina el 60,25% de les vendes realitzades. En aquest sentit, França copa el 22,14% de les operacions realitzades el 2022, mentre que Alemanya se situa en el 9,35% i Itàlia representa un 6,85%. 

És significant que en el darrer exercici, les vendes realitzades a França hagin augmentat gairebé un 30%, gràcies a l’increment del volum de les exportacions de fruita d’os (+6%), mobles (+84%) i d’oli d’oliva (+35%). 

Pel que fa als països de les exportacions, la balança comercial mostra una diversificació de les zones i es poden comptabilitzar més de 150 països com a destí. Un fet que demostra que les empreses cada vegada més busquen nous mercats i noves vies de desenvolupament.

També resulta destacable posar de manifest que l’augment de les exportacions s’ha donat pràcticament en totes les categories de producte, si bé resulta impactant l’augment del preu de les exportacions d’oli d’oliva, del qual se n’ha exportat un 8,87% més en volum i un 34,52% més en valor, fet que suposa un increment del preu d’exportació del 23,53%. 

Les gràfiques mostren clarament que els productes agroalimentaris amb menys valor afegit (farratges, oli i fruita) són el motor de la balança, tot i que cada vegada més es veu com altres productes amb més valor afegit van apareixent també en aquest informe. Exemples d’aquests poden ser: les tecnologies d’envasat, els mobles, els materials de construcció o bé el sector de l’automoció.

Ara només ens queda centrar-nos en aquest 2023 i continuar treballant perquè les empreses lleidatanes explorin nous camins i la internacionalització continuï a l’alça.