• Els intercanvis internacionals de mercaderies superen els 3.000 milions d’euros per primera vegada.
  • El nombre d’empreses exportadores augmenta un 46% i arriba a les 3.876.

La balança comercial de Lleida (exportacions-importacions) va establir un nou rècord l’any 2018, en superar el màxim històric de l’exercici anterior. El total d’intercanvis comercials realitzats s’eleven als 3.076,19 milions d’euros segons les dades publicades elaborades per la Cambra de Comerç de Lleida que pren com a referència les operacions comptabilitzades pel Departament de Duanes Impostos Especials de l’Agencia Tributària. El president de la institució empresarial lleidatana, Joan Simó, ha presentat les dades corresponents a l’any 2018 de les quals va destacar que el nombre d’empreses exportadores ha augmentat un 46% l’any 2018. Així mateix ha destacat que el nombre d’empreses exportadores regulars (que han realitzat vendes continuades durant 4 anys) ha augmentat un 12%, situant-se en les 909.

La balança comercial de Lleida registra doncs un superàvit de 1.113,21 milions d’euros, una situació que contrasta amb el que passa a Catalunya i a la resta de l’Estat que, tot i créixer, tenen un comportament deficitari.

Alhora, cal assenyalar que les importacions han augmentat un 9,93% durant els darrers dotze mesos assolint un valor de 981,49 milions d’euros.

La informació elaborada per l’Àrea d’Internacional de la cambra de Comerç evidencia que el principal client de les exportacions lleidatanes encara continua sent el mercat europeu on s’hi destina el 62,59% de les vendes realitzades. En aquest sentit, França copa el 20,30% de les operacions realitzades el 2018, mentre que Alemanya se situa en el 10,42% i Itàlia representa un 8,24%. Pel que fa a la demanda procedent del Regne Unit, les vendes realitzades suposen el 4,51% del total, una dada que tot i ser important permet contextualitzar l’impacte que pugui tenir el Brexit sobre les empreses lleidatanes.

És significant que en el darrer exercici, les vendes realitzades a Xina han augmentat un 86,72% gràcies a l’increment de les exportacions d’alfals deshidratat, de les quals se n’ha exportat per valor de 20,64 milions d’euros mentre l’any 2017 no es van superar els 5 milions. Es tracta d’un increment que s’ha produït tant en pes com en valor. De fet, el preu ha passat de 193€/tona als 215€/tona.

També resulta destacable l’augment de les exportacions d’animals bovins vius, especialment a Turquia, Hongria i el Líban, on de forma global s’hi ha venut 39.000 caps de bestiar pels 7.400 de l’any 2017.

En l’espectre negatiu d’aquestes oscil·lacions trobem una caiguda de vendes de fruita (sobretot de fruita de llavor) i d’oli d’oliva, els dos productes amb un volum de vendes internacionals per part de les empreses de Lleida. En aquest sentit, l’any 2018 es va exportar un 5,12% menys de fruita d’os i un 20,49% menys de fruita de llavor que l’any 2017. No obstant això, és important destacar que el preu per kg. de la fruita venuda ha augmentat de forma important, ja que el preu de la fruita d’os exportada va ser un 9,46% superior i el de la fruita de llavor un 14,29% més alt.

Per la seva part les exportacions d’oli d’oliva han sofert una davallada del 12,02%. El principal motiu ha estat la caiguda de les vendes a Corea del Sud, on les exportacions han passat de 18,01 milions d’euros l’any 2017 a només 2,68 milions l’any 2018; també han disminuït a Itàlia (on han passat de 38,61 milions a 25,84), i al Regne Unit (on han passat de 17,98 milions d’euros a 12,85 milions.

Taules complementàries

  1. Evolució de les exportacions i importacions dels darrers 8 anys.

  2. Destins de les exportacions per àrees geogràfiques.

  3. Destins de les exportacions per països (10 primers).

  4. Nombre d’empreses exportadores.

  5. Principals productes exportats (milions d’euros).

Veure fotografíes de la jornada