• Les diferents línies d’ajuts directes per potenciar la innovació, la internacionalització, la implantació de noves tecnologies i la dinamització comercial i turística a l’empresa lleidatana
  • La contractació de joves suposa un import de 154.200€ i l’emprenedoria 16.200€
  • Les diferents línies estan obertes fins que s’exhaureixi el pressupost
  • L’any passat l’entitat va assolir tots els objectius fixats en cadascuna de les línies d’ajut

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida posa a disposició de les empreses lleidatanes fins a 8 línies d’ajuts per un import de 600.00€ que tenen com a objectiu potenciar la innovació, la internacionalització, la implantació de noves tecnologies així com la dinamització del comerç minorista i turístic de les empreses de les comarques de Lleida. Alhora, la institució disposa també de diferents línies d’ajuts especifiques per a col·lectius juvenils que impliquen el suport a la seva contractació i al foment de l’emprenedoria. La sol·licitud dels ajuts es tramita mitjançant la Cambra de Comerç de Lleida i el període per a demanar-les finalitzarà en el moment que s’exhaureixi el pressupost de cada línia o, en el seu defecte, a finals del mes de desembre de 2018. Aquestes línies d’ajut formen part del programa cameral que s’obrirà anualment fins al 2020, estan adreçades específicament a les Pimes i compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Ajuts a la Innovació i Competitivitat

El Programa Innocámaras té com a objectiu assessorar i ajudar econòmicament aquelles petites i mitjanes empreses – de 2 a 249 treballadors- que vulguin desenvolupar solucions innovadores que les facin més competitives però també faciliten fórmules que sensibilitzin a l’empresariat a apostar per la innovació, a potenciar la creació de xarxes empresarials que fomentin la difusió i el coneixement de millors pràctiques apostant per la transferència tecnològica.

Les empreses que sol·licitin aquesta línia d’ajut rebran en la primera fase un diagnòstic individualitzat i gratuït de la mà dels tutors d’innovació de la Cambra de Comerç de Lleida que implica tant la competitivitat de l’empresa com l’entorn en el que ha de realitzar l’activitat empresarial i el seu mercat potencial. Una vegada obtingut el diagnòstic, i en una segona fase les empreses poden implantar les solucions proposades seleccionant els seus propis assessors i proveïdors d’innovació. La inversió que realitzin compta amb un ajut directe del 40% fins a una despesa màxima de 7.000 euros per empresa, ja que la mesura té com a objectiu beneficiar el màxim nombre possible d’empreses lleidatanes. El catàleg d’innovacions va des del disseny i desenvolupament de nous productes o serveis fins a la millora dels existents o a la protecció de la propietat industrial i intel·lectual, els processos productius o el disseny de nous models de comercialització, plans de màrqueting o d’eficiència energètica per citar-ne alguns.

Ajuts a la Internacionalització

Per la seva banda, els programes Xpande i Xpande Digital es concentren en fomentar la internacionalització de l’empresa lleidatana, recolzant d’aquesta manera el bon ritme que el mercat exportador registra a les comarques de Lleida on des del 2016 es baten els rècords fixats l’exercici anterior. Xpande està encarada a l’obertura i implantació en nous mercats mentre que Xpande Digital té més relació en la implantació de processos tecnològics en les àrees d’internacionalització de l’empresa i compten amb un pressupost de 46.192 i 16.000 euros respectivament. De la mateixa manera que amb el programa Innocámaras el projecte consta de dues fases: una primera de diagnòstic individualitzat que és gratuït per a l’empresa i una segona d’implantació de mesures amb un ajut al 40% de la inversió (amb un topall inversor de 9.000€ per empresa).

El Programa Xpande es concentra en el desenvolupament de plans d’internacionalització amb actuacions com la selecció del mercat objectiu, l’anàlisi de la posició competitiva de l’empresa en el mercat objectiu, l’anàlisi de la competència i dels diferents perfils de client, l’estratègia de màrqueting i comercialització o el disseny d’un pla de negoci i d’un pla econòmic-financer. El Programa Xpande Digital té per objectiu analitzar el posicionament digital de l’empresa i establir les recomanacions de millora en el marc de l’estratègia d’internacionalització. A partir d’aquest coneixement es dissenyarà un Pla d’Acció de màrqueting digital específic per al mercat exterior escollit.

Ajuts a la Digitalització

En el marc de les noves tecnologies hi ha oberta la línia TICCámaras que té per objectiu impulsar la implantació de les TIC a les Pimes lleidatanes. En aquest cas la línia d’ajut consta d’un pressupost de 161.114€ que es destinaran a fer un diagnòstic gratuït de la situació en la que es troba l’empresa des del punt de vista tecnològic i en una segona fase fer el seguiment de la implantació de les mesures acordades en el Pla TIC que compten amb un ajut del 40% de la inversió que compta amb el cofinançament del FEDER mitjançant el PO de Creixement intel·ligent, de la Generalitat de Catalunya i de la Cambra de Comerç de Lleida.

En aquest cas es cobrirà la implantació d’aplicacions informàtiques específiques i necessàries per a realitzar l’activitat, els drets d’us de solucions al núvol, l’adquisició de llicencies o la incorporació d’eines informàtiques, el comerç electrònic, el màrqueting digital, les xarxes socials, les aplicacions mòbils, així com les despeses en hardware i connectivitat. La inversió màxima subvencionable per empresa és de 7.000 euros ja que es tracta d’arribar al major nombre possible de Pimes.

Ajuts al comerç minorista i al turisme

Dues ajudes que s’emmarquen també en aquest paquet per a impulsar la competitivitat, són les que estan adreçades específicament al comerç minorista de les comarques de Lleida i a l’impuls de l’activitat turística. En ambdós casos es tracta d’ajuts que inclouen també els autònoms i que consisteixen en la realització de diagnòstics gratuïts realitzats pel personal especialitzat de la Cambra de Comerç de Lleida i que tenen com a objectiu conèixer el punt de partida en el que es troba el negoci. En aquestes línies l’ajut té un pressupost de 55.962 i 8.400 euros respectivament. Cal assenyalar que enguany ambdues xifres pràcticament dupliquen els imports disponibles del 2017.

Impuls a la contractació de joves i a l’emprenedoria

Finalment, però no menys importants, hi ha el paquet d’ajuts destinats a la contractació de joves que hagin fet els cursos de capacitació gratuïts que organitza la Cambra de Comerç de Lleida i el suport a aquells que vulguin impulsar un negoci en autoocupació. En aquest cas, el pressupost disponible per a impulsar la contractació de joves és de 154.200 euros mentre que els destinats a l’autoocupació són 16.200 €.

Per tal de beneficiar-se d’aquesta ajuda directa de 4.950 euros per contracte formalitzat d’almenys sis mesos, l’empresa ha de contractar joves de fins a 29 anys que hagin completat l’orientació vocacional del Pla de Capacitació del Programa Integral per a la Qualificació i l’Ocupació (PICE) que ofereix la Cambra de Lleida. Precisament entre aquests cursos hi ha el proper Campus d’Estiu que s’iniciarà el 29 de juny proper.

La tipologia dels contractes subvencionables és: contracte indefinit, temporal (6 mesos), en pràctiques o per a la formació i l’aprenentatge. En aquest sentit, cal assenyalar que la Cambra disposa d’una borsa amb més de 200 candidats que són susceptibles d’incorporar-se a l’empresa lleidatana. Cal assenyalar que aquests ajuts són compatibles amb les bonificacions o quotes de la Seguretat Social que rebrà l’empresa des del Sistema de Garantia Juvenil.

L’any 2017, la Cambra de Lleida van cobrir els objectius de totes les línies d’ajut més amunt esmentades a dos mesos de la seva obertura i per això, enguany, l’import dels ajuts s’ha incrementat i en alguns casos duplicat. En total, l’any passat es van beneficiar d’aquesta iniciativa més de 100 empreses a les que cal afegir les més de 200 persones que van participar a les jornades de sensibilització gratuïtes.