Amb l’arribada de l’estiu es fan públiques també les dades de la Memòria econòmica de Catalunya. I des de fa nou any, aquest document també inclou un estudi detallat del conjunt de les comarques lleidatanes, que permet als empresaris, professionals i institucions tenir un coneixement més profund de la seva realitat econòmica més propera.

A grans trets, l’informe ens deixa alguns titulars importants: l’economia de Lleida creix més que el conjunt de Catalunya el 2022; l’ocupació assoleix un màxim històric i tanca el 2022 un 4,8% per sobre que el 2019; el sector públic concentra el 41% de la creació d’ocupació entre el 2019 i el 2022; es registra una major reducció de l’atur a les comarques de muntanya i el Segrià; creixement rècord de les exportacions de Lleida el 2022; i recuperació gairebé total del turisme el 2022 i perspectives positives per al 2023.

Entrant en matèria, les dades que mostren la memòria del 2022 confirmen que ha estat un any positiu per a les comarques de Lleida. Segons estimacions pròpies, l’economia del territori ha crescut un 5,8% interanual, per sobre de la resta de províncies catalanes, i igualant el creixement de Barcelona.

Aquesta evolució estarà en línia amb la recuperació econòmica que es va iniciar el 2021 (5,6%), després de la intensa davallada que es va produir per la pandèmia del 2020 (-11,2%). La menor dependència del turisme estranger i el major pes del sector agroalimentari en l’economia lleidatana, explicarien la seva ràpida recuperació econòmica.

També cal tenir en compte una dada: el 43% de l’ocupació creada entre el 2019 i el 2022 a Lleida es concentra en el sector públic, inclosa la sanitat. Seguit del transport i l’emmagatzematge, i la construcció i la indústria. 

Nou sector agroalimentari

La Memòria Econòmica de Lleida inclou enguany l’article ‘El nou sector agroalimentari: propostes per obrir el debat’, a càrrec de Víctor Falguera, RDi manager d’AKIS Internacional i vocal a Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. Un article que vol reflexionar sobre com el canvi climàtic i les noves formes de consum afectaran la producció alimentària, i quins mecanismes té a l’abast el nostre sector agroalimentari per fer front a aquests grans reptes i explotar tot el seu potencial.

L’objectiu d’aquest informe és obrir el debat i que el sector primari comenci a reflexionar sobre el futur de les empreses a mitjà i llarg termini. Hem de tenir clar quina indústria podem, i volem, implantar al territori per captar un valor afegir superior dins de la cadena valor. És per això, que l’estudi argumenta nous models de producció, així com canvis en l’aprofitament de l’aigua i de les noves tecnologies. Tot i que per fer-ho possible necessitem suport per part de les administracions, ja que no és just que els agricultors s’hagin de carregar totes aquestes adaptacions.

Reptes de la digitalització

El monogràfic de la Memòria Econòmica d’enguany porta per títol ‘Els reptes de la digitalització’. En aquest sentit, des de les cambres de comerç de Lleida i de Tàrrega estem treballant intensament per ajudar a les empreses en el seu procés de digitalització, un requisit cada vegada més indispensable per millorar la competitivitat de les empreses en un context de forta globalització i de competències en el mercat.

És important saber que les cambres de comerç no només assessorem i orientem a les empreses en la seva estratègia, sinó que també les ajudem a aprofitar les oportunitats de finançament públic que apareix, com és el cas actualment del Kit Digital. Els serveis que oferim, sumat al coneixement que aporta aquesta Memòria Econòmica, ens serveixen per orientar a les empreses en la seva aposta per la digitalització, i en definitiva, per impulsar la competitivitat de l’economia lleidatana. Perquè no obliqüem que Lleida, el Pirineu i l’Aran és una Terra d’Oportunitats.