Enmig dels vents de canvi que bufen sobre el nostre territori, és crucial reconèixer i valorar la importància de l’agroindústria lleidatana. A Catalunya, el sector agroalimentari ha estat sempre un pilar fonamental de l’economia, i Lleida n’és un destacat protagonista. Des de la producció agrícola fins a la transformació industrial, aquest sector té un pes significatiu tant a nivell regional com nacional.

Catalunya és una terra rica en recursos agrícoles, amb un clima privilegiat i una diversitat de terrenys que permeten una gran varietat de produccions. Dins d’aquest panorama, Lleida es consolida com a territori clau. La seva contribució a la producció agrícola i al sector agroalimentari és indiscutible, amb una gran diversitat de cultius que inclouen fruita, verdura, cereals i oliveres, entre d’altres.

El pes de Lleida dins de Catalunya és notable. La nostra regió no només és líder en la producció de diversos productes agrícoles, sinó també en la transformació d’aquests en aliments de qualitat. Les nostres empreses agroalimentàries no només generen riquesa econòmica, sinó que també afavoreixen la creació de llocs de treball i el desenvolupament local.

La supervivència de l’agroindústria 

És imperatiu entendre que sense el suport i la preservació de l’agroindústria, el nostre territori es veuria greument afectat. Els pagesos i pageses són els autèntics jardiners del nostre territori, custodis del nostre paisatge i de la nostra biodiversitat. La seva feina no només ens proporciona aliments saludables i de qualitat, sinó que també és fonamental per a la conservació del medi ambient i la sostenibilitat del nostre entorn.

A més, hem de reconèixer el paper essencial que tenen les indústries agroalimentàries en la cadena d’alimentació. Sense elles, la nostra societat no podria subsistir. Aquestes empreses no només transformen els productes agrícoles en aliments consumibles, sinó que també contribueixen a garantir la seguretat alimentària i la salut de la població.

Tot i que no ens podem oblidar dels tràmits i la burocràcia excessiva que fixa la Unió Europea. Des de la Cambra de Comerç de Lleida exigim que adopti una visió més geoestratègica dels països europeus i que veti aquells productes que no compleixen amb els requisits que s’exigeixen als pagesos del nostre territori. Només així disposarem d’una agroindústria europea amb totes les garanties.

Un equilibri triple

En el context actual, és crucial buscar un equilibri entre la preservació del territori, la promoció d’una alimentació saludable i sostenible, i la protecció del medi ambient. I l’agroindústria lleidatana pot jugar-hi un paper clau.

Amb el canvi climàtic com a repte imminent, el sector agroalimentari té una responsabilitat crucial. Les pràctiques agrícoles sostenibles, la producció ecològica i la innovació tecnològica són algunes de les eines que podem utilitzar per fer front als impactes del canvi climàtic i garantir la resiliència del nostre sistema alimentari.

En conclusió, l’agroindústria lleidatana és un sector clau que cal preservar per al futur del nostre territori. La seva contribució a l’economia, la societat i el medi ambient és inestimable. És hora de reconèixer i valorar el treball dels nostres pagesos i pageses, així com de les empreses que transformen els seus productes. Només així podrem construir un futur més sostenible i pròsper.