El 2017 consolida el creixement del 2016, tot i els alts i baixos registrats al llarg del darrer exercici
La majoria d’activitats tanquen l’any amb taxes positives

El darrer trimestre de l’any 2017 va servir per estabilitzar l’economia lleidatana d’acord amb les dades del Clima Empresarial que evidencia els alts i baixos que han caracteritzat aquest exercici. Si bé al primer trimestre l’estudi anunciava un fort creixement tant pel que feia a la marxa del negoci com a les expectatives per als propers mesos, el segon trimestre fou un gerro d’aigua freda que va fer caure aquestes expectatives als nivells de finals de 2016. Tot i això, el darrer trimestre ha permès una consolidació del creixement registrat fins a finals del 2016, ja que les dades es mantenen en un equilibri de creixement sostingut pel que fa a la marxa dels negocis, si bé és cert que les expectatives de l’empresariat continuen tenint un tint negatiu a finals d’any.

D’aquesta manera, Lleida contravé i es desmarca de l’evolució positiva que s’observa a la resta de Catalunya, si bé és cert que cap de les dades no són en cap cas negatives però representen un lleuger retrocés respecte als mesos anteriors, avalant d’aquesta manera les expectatives més negatives.

Pel que fa a la Marxa actual del negoci, el 57% de les empreses lleidatanes es van posicionar en l’índex d’estabilitat i el 15.4% en posicions baixistes mentre que només el 27,6% consideren que aquest darrer trimestre de 2017 la marxa del seu negoci ha estat positiva. En gran mesura, l’indicador positiu arriba de la mà del Comerç i els Serveis (29.8%) i per tant està clarament lligat als efectes de la campanya de Nadal. Les empreses adscrites als sectors de la Indústria i de la Construcció van apostar el 2017 per l’estabilitat i només un 15% creu que el sector va anar pitjor que el trimestre anterior. De fet a la indústria són un 28,8% les empreses que creuen que la marxa actual del negoci millora i a la construcció la dada creix fins al 31.3%.

Per branques de l’activitat a Lleida, l’únic indicador negatiu arriba de la mà de les indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics, tot i que cal assenyalar que el pes d’aquesta tipologia d’empreses és bastant reduïda entre l’empresariat lleidatà. Així, el sector més optimista és el tèxtil, de la confecció, cuir i calçat, mentre que en l’alimentació, begudes i tabac, un dels més representatiu, una de cada quatre empreses considera que la marxa del negoci va a l’alça i quatre de cada deu entenen que la situació es manté estable. Més bones són les respostes del sector de la fabricació de maquinària i equips mecànics, elèctrics i productes informàtics, electrònics i òptics on el 51.2% de les empreses consideren que la marxa del negoci va anar l’alça el darrer trimestre.

Pel que fa a les expectatives per al primer trimestre de 2018, la majoria d’empreses enquestades consideren que es viu en una situació d’estabilitat, una situació confirmada per sis de cada deu empreses enquestades. Si hi afegim que prop del 23% de les empreses creuen que les expectatives seran alcistes, podem concloure que el clima per al proper trimestre es força optimista i només en el as del comerç es posiciona en negatiu en el saldo global. Per branques de l’activitat, els sectors més optimistes són el de la fabricació de maquinària i el tèxtil, seguits de l’alimentació.

La informació elaborada per la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida i per l’Institut d’Estadística de Catalunya permet conèixer tant el ritme que es palpa en el dia a dia de l’empresa com les expectatives del següent trimestre.