La balança comercial de Lleida (exportacions-importacions) va establir un nou rècord l’any 2022, en superar el màxim històric de l’exercici anterior. El total d’intercanvis comercials realitzats s’eleven als 4.775,40 milions d’euros, segons les dades elaborades per la Cambra de Comerç de Lleida que pren com a referència les operacions comptabilitzades pel Departament de Duanes Impostos Especials de l’Agència Tributària.De les dades publicades de l’any 2022, cal destacar que el valor de les exportacions lleidatanes s’ha duplicat en els darrers 11 anys, ja que l’any 2011 aquestes ascendien a 1.444 milions d’euros i el 2022 van arribar als 2.977,17 milions, un 18,60% més que l’any 2021.

Així mateix, cal donar encara més importància a aquest creixement de les exportacions si es tenen en compte el context global en què ens trobem. D’una banda, les conseqüències que el conflicte Rússia – Ucraïna està tenint, tant en els costos de producció com en el sector logístic. D’altra banda, els efectes que, sobretot a principis d’any, encara ha tingut la Covid-19 sobre el comerç mundial, i en tercer lloc, els canvis de funcionament que el Brexit ha provocat en un mercat tradicionalment tan important per les exportacions lleidatanes com ho és el Regne Unit.

Alhora, cal assenyalar que les importacions han augmentat un 38,67% durant els darrers dotze mesos assolint un valor de 1.798,23 milions d’euros.

Dades en milions d’euros

La balança comercial de Lleida registra doncs un superàvit de 1.178,94 milions d’euros, una situació que contrasta amb el que passa a Catalunya i a la resta de l’Estat que, tot i créixer, tenen un comportament deficitari.

La informació elaborada per l’Àrea d’Internacional de la Cambra de Comerç evidencia que el principal client de les exportacions lleidatanes encara continua sent el mercat europeu on s’hi destina el 60,41% de les vendes realitzades. En aquest sentit, França copa el 22,04% de les operacions realitzades el 2022, mentre que Alemanya se situa en el 9,57% i Itàlia representa un 6,70%.

És significant que en el darrer exercici, les vendes realitzades a França han augmentat gairebé un 30%, gràcies a l’increment del volum de les exportacions de fruita d’os (+60%), mobles (+105%) i d’oli d’oliva (+52%).

També resulta destacable posar de manifest que l’augment de les exportacions s’ha donat pràcticament en totes les categories de producte, si bé resulta impactant l’augment del preu de les exportacions d’oli d’oliva, del qual se n’ha exportat un 11,71% més en volum i un 38,25% més en valor, fet que suposa un increment del preu d’exportació del 23,76%.

Per altra banda, trobem també importants creixements en les exportacions d’altres productes com l’alfals deshidratat, materials de construcció, mobles o animals de l’espècie bovina.

En l’espectre negatiu d’aquestes oscil·lacions únicament trobem una caiguda de vendes de fruita, el producte que encapçala el rànquing de productes més venuts a nivell internacional, però que l’any 2022 ha disminuït un 3,54% en valor i un 16,66% en volum.

Finalment, també resulta important destacar que són gairebé 3.000 les empreses de la demarcació de Lleida que han realitzat vendes a l’exterior aquest 2022, 1.000 de les quals ho han fet amb regularitat en els últims 4 anys.